Skupština TK usvojila novi Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika

Menprom

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Po skraćenom postupku sa 27 glasova za, i jednim suzdržanim izglasan je novi Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona

Premijer TK, Bego Gutić istakao je da je  očekivao podršku i od opozicije za donošenje novog Zakona, ocijenivši da je Skupština danas   pokazala jednoglasnost.

Istakao je da su novim Zakonom uštede i do  15 posto u budžetu, samo na primanjima skupštinskih poslanika, što iznosi oko 150 000 KM.

Ukupni efekti ušteda po ovom Zakonu su  700 000 KM, jer se odnosi i na direktore javnih preduzeća čiji je osnivač Vlada ili Skupština TK, dodaje on.

Mi smo kazali da ćemo biti prinuđeni na bolne reforme zbog stabilizacije budžeta,a , jedna od jmjera je ulazak u razgovor  sa sindikatima radnika budžetskih korisnika, kanton očekuju obaveze vraćanja  kredita 8 miliona naredne godine, kazao je Gutić

SENAD ALIĆ

Zakon o plaćama je rezultat inicijative kluba poslanika SDA, kako bi se krenulo u značajnije sistemske uštede, izjavio je za Fenu predsjednik kluba poslanika SDA u Skupštini TK, Mirza Omerdić. Važno je istaći da ovaj Zakon ograničava plaće direktorima javnih preduzeća u kojima Skupština ima osnivačka prava, dodaje Omerdić.

Ovo je prvi slučaj da su izabrani zvaničnici sami sebi izvršili umanjenja primanja, kao poticaj da se uštede provedu kroz čitav budžet, kazao je on.

SKUPŠTINA TK

Predsjednik kluba poslanika SDP-a u Skupštini TK, Dževad Hadžić naglasio je da je opozicija podržala ovaj Zakon, jer će se njime postići znatne uštede u budžetu kantona.

Ovoaj Zakon je prvi primjer u FBiH, a prema njemu predsjednik Skupštine TK  će imati platu 3200  i paušal u iznosu oko 4300 KM, bez prava na naknade, a podsjećamo njegova plata je iznosila 5060 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara