Skupština TK danas o poticajima za zapošljavanje

Rental Travel

Skupština Tuzlanskog kantona danas je između ostalog na dnevnom redu  imala i  Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o poticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima.

Reha Centar

Ovaj Zakon zbog niza manjkavosti i nedostataka nije usvojen, već je zbog svoje obimnosti prešao u formu nacrta, ali ono što smo uspjeli saznati jeste da se radi o Zakonu koji predviđa veću osjetljivost prema onima koji nemaju posao, onima koji su izgubili posao i pomoći privrednim subjektima koji zapošljavaju.

Aktuelna ministrica Razvoja i poduzetništva Vlade TK-a,Jelena Ilić, javno je pozvala sve građane na veću socijalnu osjetljivost i solidarnost onih koji su zaposleni prema onima koji nemaju posao, jer će po svemu sudeći kako predviđa nacrt zakona zaposleni izdvajati određeni procenat svoje plaće za nezaposlene.

JELENA ILIĆ

Skupština je još raspravljala i o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o poticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Amandman 1 Podugovora o kreditu broj: 07/1-14-6584-1/12 od 25.05.2012. godine za Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine
5. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2013. godine sa Izvještajem o izvršenju sankcija JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1. – 31.12.2013. godine
7. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1. – 31.12.2013. godine
8. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Deklaracije za pokretanje izmjena i dopuna Ustava FBiH

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara