Senat Univerziteta u Tuzli utvrdio prijedlog Odluke: Upis kandidata koji su na rang listi rangirani ispod odobrenog broja

Spread the love
Menprom

Senat Univerziteta u Tuzli utvrdio prijedlog Odluke kojom se omogućava upis kandidatima koji su na rang listi rangirani ispod odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u prvom upisnom roku, a u skladu s prijedlozima NNV-a

Reha Centar

Senat Univerziteta u Tuzli u četvrtak, 06.07.2017. godine održao je sjednicu na kojoj je razmatrajući informaciju o održanim prijemnim ispitima i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u prvom upisnom roku u akademskoj 2017/2018. godini , utvrdio prijedlog Odluke kojom se omogućava upis kandidatima koji su na rang listi rangirani ispod odobrenog broja za upis.

Upis će se vršiti u skladu s prijedlozima NNV-a fakulteta Univerziteta u Tuzli, kako slijedi: Medicinski fakultet, Farmaceutski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet, Mašinski fakultet i Rudarsko geološko građevinski fakultet.

aktuelno.ba / UNTZ

 

Komentari

Komentara