Sastanci sa sindikatima organa uprave i pravosuđa i visokog obrazovanja

Spread the love
Menprom

Današnjim sastankom sa sindikatima organa uprave i pravosuđa TK i visokog obrazovanja i nauke Vlada je nastavila socijalni dijalog. Cilj je poboljšanje statusa i materijalnog standarda svih uposlenika koji plaće primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona, a u svjetlu najavljenog povećanja plaća od januara 2019.godine.

Reha Centar

Na oba sastanka premijer Suljkanović je izrazio volju i spremnost Vlade da se u realnim okvirima, kako je to već dogovoreno i sa predstavnicima drugih sindikata, od januara 2019. godine izvrši korekcija koeficijenata za obračun plaće u smislu njihovog povećanja za 6,5%.

Također, kada je u pitanju sastanak sa predstavnicima Sindikata organa uprave i pravosuđa TK, dogovoreno je da se u narednom periodu formira radna grupa za izradu Zakona o plaćama državnih službenika, čime će se sistemski riješiti način obračuna primanja ove grupe uposlenika.

S druge strane, na sastanku sa predstavnicima Sindikata visokog obrazovanja i nauke istaknuto je da je zajednički cilj Vlade i sindikata stvaranje pretpostavki za napredak cjelokupnog visokog obrazovanja. S tim u vezi dogovoreno je da se Vladi Tuzlanskog kantona u narednom periodu predloži tekst protokola kojim će se definirati naredni koraci u procesu kolektivnog pregovaranja, a sve s ciljem potpisivanja Kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Očekujemo da ćemo i u visokom obrazovanju vrlo brzo i na obostrano zadovoljstvo okončati proces kolektivnog pregovaranja i zaključiti Kolektivni ugovor, čime ćemo dodatno osnažiti Univerzitet u Tuzli i ojačati njegove pretpostavke za budući razvoj“, složili su se danas premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara