Sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca

Spread the love
Rental Travel

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Zoran Jovanović održali su sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Kasimom Selimovićem i Ramizom Karićem.

Reha Centar

Ovom prilikom razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima Udruženja, kao i planovima za naredni period. Također, na sastanku su predstavnici poslodavaca informirali premijera o formiranju Udruženja poslodavaca na federalnom nivou, te planu za ujedinjavanje poslodavaca u jedno krovno udruženje.
Premijer Gutić i ministar Jovanović su podržali ideju o ujedinjavanju ovih udruženja, ističući da će okrupnjavanjem, glas, zahtjevi i potrebe poslodavaca imati veći značaj.
Obzirom da su oba udruženja saglasna oko predstavnika poslodavaca u Ekonomsko – socijalnom vijeću Tuzlanskog kantona, danas je dogovoreno da se u narednim danima i održi sjednica ovog tijela.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara