Sastanak sa direktorima ustanova obrazovanja Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Na sastanku se razgovaralo o Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, obavezama koje nisu knjižene iz prethodnog perioda, Zakonu o obrazovanja odraslih i svim aktuelnim temama sa kojima se susreću obrazovne ustanove, kako bi se utvrdili prioriteti i zajednički ih rješavali.

Reha Centar

DIREKTORI ŠKOLA

Direktori su upoznati sa implementacijom Zakona o obrazovanju odraslih, njegovom primjenom u praksi i obavezama koje su dužni odraditi kako bi se upisali u Registar.
“Ovo je najbolji trenutak za sastanak i razgovor, jer je vrijeme planiranja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Namjera Vlade Tuzlanskog kantona kod planiranja Budžeta za 2016. godinu, jeste tražiti od svih budžetskih korisnika da se naprave uštede, jer želimo da obezbijedimo funkcionisanje ovog sistema. Vlada Tuzlanskog kantona je vaš partner”, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.

DIREKTORI ŠKOLA

aktuelno.ba

Komentari

Komentara