Sastanak premijera Gutića sa predstavnicima romskih udruženja

Menprom

Položaj i status Roma u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja bile su teme današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa Mehmedom Suljićem i Mehmedom Mujićem, predstavnicima romske nacionalne manjine na području našeg kantona.

Reha Centar

„Problemi Roma u Tuzlanskom kantonu isti su kao i problemi svih drugih građana, s tim da su među romskom populacijom ti problemi nešto izraženiji“ rekao je premijer Gutić te pozvao predstavnike romskih udruženja da svojim komunikacijskim kanalima utiču na Rome u Tuzlanskom kantonu da budu agilniji i ažurniji u izvršavanju svojih obaveza, kao što su redovna prijavljivanja na razne evidencije, kao što je to npr. slučaj sa evidencijom Službe za zapošljavanje, putem čega se ostvaruje pravo na socijalno i zdravstveno zbrinjavanje.

Konstatirano je također da je situacija po pitanju društvenog položaja Roma u Tuzlanskom kantonu znatno bolja nego u drugim sredinama u Bosni i Hercegovini. Posebno su primjetni pozitivni trendovi u oblasti obrazovanja, gdje osnovne i srednje škole pohađa i završava sve veći broj Roma.

„Iako se situacija polako popravlja, mi ne možemo biti zadovoljni njenom dinamikom“ rekao je Gutić i dodao da je potrebno uložiti dodatne napore i pokazati poseban senzibilitet kada je u pitanju obrazovanje i zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara