Sastanak predsjednika Skupštine TK sa predstavnicama britanske ambasade u BiH i USAID BiH

Spread the love
Rental Travel

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, gosp. Slađan Ilić, danas se, 21.1.2021. godine, u sjedištu Skupštine Tuzlanskog kantona, susreo sa zamjenicom britanskog ambasadora u BiH, gđom Ruth Wiseman i direktoricom USAID u BiH, gđom Nancy Eslick.

Reha Centar

Razgovarano je trenutnoj političkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu, imenovanju nove Vlade Tuzlanskog kantona i prioritetima njenog djelovanja.

Predsjednik Skupštine, Slađan Ilić, istakao je da će prioriteti nove Vlade Tuzlanskog kantona biti, prije svega, zdravstveni sektor (uzimajući u obzir trenutnu situaciju vezano za pandemiju), razvoj privrede i poduzetništva, te obrazovanje.

Predstavnice britanske ambadase u BiH i USAID-a u BiH su nevele problem dugoročnog i stabilnog finansiranja i rada Sigurne kuće u Tuzli, koja radi i pruža pomoć korisnicima u okviru UG Vive Žene Tuzla.

Naime, shodno zakonskoj regulativi, kantoni bi trebali učestvovati u finansiranju rada sigurnih kuća, kao i F BiH, međutim, činjenica je da ta obaveza nije do kraja implementirana i da je rad i opstanak sigurnih kuća u F BiH često upitan.

Tuzlanski kantona od 2018. godine, učestvuje u finansiranju rada Sigurne kuće, međutim ne u onom procentu koji je propisan.

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, gosp. Slađan Ilić, je istakao da će iskoristiti sve svoje poslaničke i delegatske mogućnosti, kako u Tuzlanskom kantonu, tako i u Domu naroda F BiH, da osigura zakonski propisano finansiranja Sigurne kuće u Tuzli, kako na nivou Kantona, tako i F BiH, a da će takođe raditi na izmjenama zakona kako bi se i lokalne zajednice uključile u pomoć u finansiranju sigurnih kuća.

Zaključeno je da će posebna pažnja biti usmjerena na istrajavanju u implementaciji zakona koji propisuje način finansiranja sigurnih kuća, te da će svi učesnici današnjeg sastanka, u skladu sa nadležnostima institucija iz koje dolaze, pružiti potrebnu i neophodnu pomoć.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara