Saopštenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ Grada Tuzle u vezi sa radovima na Južnoj saobraćajnici

Rental Travel

Radovi na Južnoj gradskoj saobraćajnici na dijelu uz objekat gimnazije “Meša Selimović”, odnosno uz TC Merkator se ne izvode u organizaciji Grada Tuzle niti bilo kojeg javnog preduzeća u nadležnosti Grada.

Reha Centar

Radove na priključenju na komunalnu infrastrukturu izvodi izvođač angažovan od strane investitora kolektivnog stambenog objekta Tehnika d.o.o. Kiseljak. Prema informacijama kojima raspolažemo,

Investitor Tehnika d.o.o. Kiseljak je, imajući u vidu da se radi o dionici magistralne ceste M-4, od strane nadležnog Ministarstva prometa i komunikacija FBiH dobio Rješenje o saglasnosti za izmjenu režima saobraćaja u toku izvođenja radova. U skladu sa navedenim Rješenjem, od strane MUP-a TK, Policijske uprave Tuzla izdata je naredba o izmjeni režima saobraćaja vezano za ove radove.

Iako se ne radi o cesti iz nadležnosti Grada Tuzle, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ Grada Tuzla je poslala urgenciju investitoru navedenih radova da se radovi što prije okončaju i uspostavi normalan režim saobraćaja na ovoj dionici magistralne ceste M-4.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara