Saopštenje: Savez strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije nema razloga da pritisak usmjerava prema Vladi TK

Spread the love
Rental Travel

U vezi sa zadnjim istupom predsjednika Saveza strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Rifata Riada Zajida u kojem nedvosmisleno proziva isključivo Vladu Tuzlanskog kantona, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona osjeća za potrebu da reaguje i javnosti predoči vjerodostojne podatke.

Reha Centar

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona nema reprezentativnost na području Tuzlanskog kantona i štrajk je pokrenuo „crpeći“ reprezentativnost Saveza strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, koja je u fazi preispitivanja na federalnom nivou. Reprezentativnost ovog kantonalnog sindikata svojom presudom osporile su i pravosudne institucije.

Iako nemaju reprezentativnost Kantonalna vlada i Ministarstvo zdravstva TK su do sada održali sedam ili osam sastanaka s predstavnicima ovog sindikata i ni na jednom od tih sastanaka Sindikat nije iznio svoje konkretne zahtjeve.

Koliko vidimo iz najave i samog stupanja u štrajk, Sindikat traži potpisivanje kolektivnog ugovora. Ugovor još nije potpisan ni na federalnom nivou, a to je preduslov za potpisivanje kolektivnog ugovora na kantonalnom nivou, te je samim tim bezrazložan štrajk i pritisak na kantonalni nivo vlasti.

Obzirom da dr. Zajid u svojim istupima kritikuje jedino i isključivo Vladu Tuzlanskog kantona, ovim putem ističemo da je Vlada sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu u februaru tekuće godine prva u Federaciji BiH potpisala Kolektivni ugovor i time u značajnoj mjeri popravila standard svih zaposlenika u zdravstvu. Svoju neupućenost u stanje u Tuzlanskom kantonu  dr. Zajid demonstrira i izjavom da Vlada devastira zdravstvo i zdravstveni kadar u kantonu.

U protekle tri godine jedino je u Tuzlanskom kantonu pokrenut program finansiranja upošljavanja ljekara koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i ovim programom priliku za posao dobilo je 75 mladih ljekara. Kapitalne investicije u zdravstvene ustanove kojima je Vlada osnivač u protekle tri godine mjere se milionima KM. Od oko 7 miliona KM, koliko iznose kapitalne investicije izvršene u protekle tri godine na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, oko 3,3 miliona izdvojila je Vlada Tuzlanskog kantona iz budžetskih sredstava našeg kantona. U Tuzlanskom kantonu je zabilježen najmanji broj zdravstvenih radnika koji su napustili Bosnu i Hercegovinu. O odnosu Vlade prema uposlenicima u ovoj grani najbolje govori stav i odnos kojeg Vlada njeguje sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu koji okuplja koji okuplja 4.200 osoba, od ukupno 5.300 zaposlenih u zdravstvu TK.

„Određenim odredbama Kolektivnog ugovora smo omogućili menadžerima naših zdravstvenih ustanova da organizuju posao na takav način da se što je više moguće smanje liste čekanja, kako za liječenje, tako i za dijagnostičke tretmane“, rekao je svojedobno potpredsjednik Federalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Zijad Latifović i posebno akcentirao da Vlada Tuzlanskog kantona, za razliku od svih drugih kantona nije postavljala ultimatume, nego je tražila načine i mogućnosti da se isfinansira kompletna zdravstvena zaštita i zadržalo zadovoljstvo zdravstvenih radnika. „Rezultat takvog odgovornog odnosa jeste da zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona, zajedno sa svojom Vladom i svojim uposlenicima pruža najbolju zdravstvenu zaštitu na području cijele države Bosne i Hercegovine“, zaključio je potpredsjednik Latifović.

S druge strane Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona okuplja oko 900 uposlenika, što ne čini 30% zaposlenih u ovoj oblasti, a što je prema Zakonu o radu FBiH donja granica za reprezentativnost.

Ovim putem, Vlada kantona, kao što je to uradila i na jednoj od zadnjih sjednica Vlade, poziva Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije da, kao manjinski sindikat u oblasti zdravstva, svoja prava traži kroz saradnju sa većinskim sindikatom. Obzirom da nam se približava početak pregovora za zaključenje novog Kolektivnog ugovora, samo kroz institucionalan rad i pridržavanje procedura možemo očuvati stabilnost našeg zdravstvenog sektora.

Na kraju ističemo, da smo kao Vlada svjesni potrebe za povećanjem primanja ljekara i uposlenika u drugim oblastima, ali svi moramo biti solidarni, sagledati stanje u okruženju i ponašati se u skladu sa prostorom gdje živimo. Nažalost Bosna i Hercegovina se ne može po visini primanja, koja se ljekarima nude za rad, takmičiti sa zemljama zapadne Europe. Ukupna mjesečna primanja ljekara na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, se kreću u rasponu od 1.400,00 KM za ljekara koji se tek po prvi puta zapošljava, pa do 3.300,00 KM za specijalistu sa akademskim zvanjima. Iako su po visini jedna od najviših u Federaciji BiH, smatramo da ona nisu na nivou koji to ljekari zaslužuju, ali su maksimum mogućnosti kojeg u ovom momentu, kao Vlada možemo ponuditi.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara