Saopštenje Kluba vijećnika GO SDA Tuzla

Spread the love
Menprom

Klub vijećnika SDA ponovio je prema Gradskom vijeću Zahtjev da 9. vanredna sjednica bude održana u nekom od adekvatnih prostora na području grada u kojima bi, uz obavezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, bio omogućen nesmetan rad svih vijećnika u vrijeme pandemije. Među predloženim salama su: velika sala BKC TK u  Tuzli i velika dvorana SKPC ”Mejdan”. Ukoliko ne odgovaraju zatvoreni prostori, Klub SDA spreman je aktivno sudjelovati sjednici Vijeća i na otvorenim prostorima poput Kompleksa ”Panonika” ili sportskom terenu stadiona Tušanj.

Reha Centar

Klub SDA kategorično je protiv da sjednica zakazana za petak 10. jula bude održana online putem Zoom aplikacije. Na ovaj način se ubija demokratija u Gradu Tuzla. Klub SDA nije dobio mandat birača da u tome sudjeluje. Teme zakazane za tu sjednicu isuviše su značajne za sve stanovnike Tuzle, da bi se preko njih olahko prelazilo. Osim toga, najavljen je obiman dnevni red i tačke koje po svom meritumu zahtijevaju redovnu demokratsku procedure uz uvid javnosti.

Evo o kojim se predloženim aktima radi. To su: Rebalans Budžeta grada Tuzla za 2020. godinu, razmatranje i usvajanje Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana grada Tuzla za period 2010-2030. godina, zatim, razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju  javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač grad Tuzla: a) JU Centar za socijalni rad Tuzla b) JU Gradski stadion Tušanj Tuzla, c) JU Narodno pozorište Tuzla, d) JU Dom penzionera Tuzla, e) JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete” Tuzla,  f) JU Centar za kulturu Tuzla. Na dnevnom redu su još: razmatranje Izvještaja o radu Gradskog pravobranilaštva grada Tuzle za 2019. godinu i razmatranje Informacije o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada. Sve ove tačke zavrjeđuju i nalažu da se o njima raspravlja i odlučuje u vijećničkim klupama, uz prethodne unutarstranačke konsultacije pa i konsultacije sa građanima. Ove važne životne teme za grad i građane Tuzle najbolja su prilika za vraćanje političkih i društvenih tokova u normalno stanje. Niko ne spori obavezu poštivanja i primjenu mjera zaštite, po uzoru na druga vijeća u susjednim općinama i gradovima, kao i samu Skupštinu Tuzlanskog kantona čijim sjednicama prisustvuje više osoba nego što broji Gradsko vijeće Tuzle. Klub vijećnika SDA spreman je  snositi i eventualne troškove zakupa adekvatne sale.

Vraćanje odlučivanja u Gradskom vijeću u normalne, demokratske poslovničke okvire i vijećničke klupe sa poštivanjem rokova zakazivanja sjednica i načela javnosti, doprinos je vraćanju povjerenja građana u demokratske institucije društva i izabrane predstavnike građana pa i predstojeće izbore. Istovremeno je to i sprječavanje moguće interesne i političke manipulacije unutar netransparentnog procesa online odlučivanja. U tom smislu mi, vijećnici SDA, odnos gradonačelnika i rukovodstva Gradskog vijeća prema vijećnicima, tumačimo kao njihov praktičan odnos prema građanima i demokratiji.

                                                                                                                                 GOSDA Tuzla

Komentari

Komentara