Saopštenje Fondacije Istina Pravda Pomirenje: CIK bezočno laže

Spread the love
Menprom

Fondacija Istina Pravda Pomirenje izražava svoje razočarenje činjenicom da je Centralna izborna komisija BiH svojom odlukom od 28. augusta 2018. dozvolila da se osuđeni ratni zločinac Novak Đukić upiše u Centralni izborni spisak. Prethodno je CIK svojom odlukom od 28.9.2010. godine odlučio da Novak Đukić neće biti upisan u Centralni birački spisak dok se nalazi na izdržavanju izrečene presude Suda BiH zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava.

Reha Centar

Donoseći novu odluku, kojom je prethodna poništena, CIK u svom obrazloženju, kao argument, potura ortodoksnu laž. Napisali su da su prestali razlozi zbog kojih je Novaku Đukiću onemogućen upis u Centralni birački spisak jer se “ne nalazi na izdržavanju kazne zatvora izrečene zbog povrede humanitarnog prava”. To je djelmično tačno jer se Novak Đukić ne nalazi na izdržavanju kazne nego je u bijegu i za njim je raspisana međunarodna potjernica.

Laž je prvobitno servirana CIK-u aktom Kazneno-popravnog zavoda u Banjaluci od 8.4.2014 kojim se  CIK obavještava da je Novaku Đukiću “redovno istekla izrečena kazna zatvora”. Bez obzira što je CIK laž preuzeo od Kazneno-popravnog zavoda u Banjaluci njihova odgovornost se time  nikako ne može umanjati. Prosto je  nevjerovatno da ono što zna cijela bosanskohercegovačka javnost ne zna Centralna izborna komisija: Novak Đukić je pobjegao od izdržavanja kazne u Srbiju, za njim je raspisana međunarodna potjernica, a na Višem sudu u Beogradu razvlači se rasprava po zahtjevu BiH da Novak Đukić kaznu zatvora u trajanju od 20 godina  izdržava u Srbiji.

Sinan Alić, predsjednik – Fondacije Istina Pravda Pomirenje

Komentari

Komentara