Sanacija mostova i preusmjerenja saobraćaja u naseljima Solana i Slavinovići

Rental Travel

Obavještavamo građane da će u periodu od 15.08. do 15.09 2015. godine biti potpuno obustavljen saobraćaj preko mosta na Moluškom potoku u naselju Solana, put prema mjesnom mezarju u MZ Solana.

Reha Centar

Saobraćaj se obustavlja radi izvođenja radova na rušenju i ponovnoj izgradnji mosta. Alternativni putni pravac za građane je ulicom Rudolfa Vikića.

SANACIJA MOSTOVA

Takođe obavještavamo građane da će u periodu od 15.08. do 22.08 2015. godine biti potpuno obustavljen saobraćaj (pješački i kolski) preko željeznog mosta u ulici Slavinovići u naselju Slavinovići. Saobraćaj se obustavlja radi izvođenja hitnih građevinskih radova na sanaciji mosta. Alternativni putni pravac za građane i za učesnike u saobraćaju je ulicom Slanac uz korito rijeke Jale do raskrsnice sa ulicom Izeta Sarajlića.

Mole se gradjani, učesnici u saobraćaju, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, te koriste alternativne putne pravce”.

Služba za  komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

aktuelno.ba

Komentari

Komentara