Salko Bukvarević na konferenciji u Tuzli: Čovjek je najzadovoljniji kada živi od svog rada

Spread the love
Menprom

Značajan doprinos u radu Konferencije o zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa invaliditetom koja je održana u Tuzli, svakako je dao i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dr. Salko Bukvarević.

Reha Centar

On je istakao da su i resorno ministarstvo ali i Vlada Federacije BiH odlučni u svojim nastojanjima da se svakog dana iznalaze rješenja na poboljšanju statusa boračke populacije.

“Resorno federalno ministarstvo za boračka pitanja i Vlada Federacije BiH, zajednički su stavili u prvi prioritet sve projekte za zapošlavanje boraca i članova njihovih porodica, iz dva osnovna razloga: Prvi je da je čovjek najzadovoljniji kada živi od svoga rada, a drugi je rehabilitacija svih branilaca koji nose sa sobom ratne traume.

Imamo veliki broj ljudi koji su bili četiri godine na liniji, pogotovo oni koji su izgubili dijelove tijela, i zbog toga je naša puna podrška svim projektima i zapošljavanja i rehabilitacije.Trenutno na federalnom nivou imamo niz projekata od zapošlavanja mladih, prvo zapošljavanje preko direktno izdvojenih sredstava za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca po svim kantonima i naravno zapošljavanje preko Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom., Tu smo uočili jedan problem u proteklom periodu, a to je da su svi oni koji su imali priliku da rade, a to su invalidi preko 60% uglavnom već i angažovani. Zbog toga smo prema Ministarstvu rada socijalne politike i ispred Ministarstva za boračka pitanja zajedno sa Koordinacijom boračkih udruženja uputili inicijativu za izmjenu zakona da se to pomjeri na mogućnost da se zaposle i invalidi do 50%, takvih invalida trenutno ima oko 5900 na našoj isplatnoj listi invalidnina ,što je prilično veliki broj, a koji imaju preostalu radnu sposobnost, i koji primaju naknade 108 KM, a koje su nedovoljne za život zato bi fond trebao omogućiti da ta lica dobiju svoje radno mjesto” – istakao je Bukvarević.

M.T

Komentari

Komentara

Posted In: