Sa ekonomskog aspekta kriza je uvijek izazov

Rental Travel

U sklopu obilježavanja 39 godina rada i postojanja Univerziteta u Tuzli, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, organizuje Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju «Ekonomija integracija» na temu „Izazovi ekonomije u kriznom okruženju“. Temeljni cilj naučne konferencije, koja se održava od 03. do 05. decembra u Hotelu Tuzla, je da ukaže na važnost ekonomije integracija u kriznom okruženju.

Reha Centar

U okviru plenarnog dijela Konferencije prisutnima se u ime Vlade Tuzlanskog kantona obratio ministar finansija Jakub Suljkanović. Ovom prilikom ministar Suljkanović je istakao da održavanje četvrte po redu konferencije jasno govori o potrebi univerziteta i fakulteta da se aktivnije uključe u iznalaženje rješenja za krizu cjelokupne društveno – ekonomske zajednice.

„Istaknuta imena naučnika i stručnjaka u oblasti ekonomskih nauka, koji su prisustni i danas na otvaranju Konferencije i koji će svoje radove i viđenja prezentirati u naredna dva dana, garant su kvaliteta i značaja koji ova konferencija nosi. Vlada Tuzlanskog kantona, je u svom dosadašnjem radu pokazala da svaku kriznu situaciju, počev od očuvanja stabilnosti budžeta, pa do problema u privrednim subjektima, uistinu doživljava kao izazov. Dokaz toga su i evidentni pomaci u rješavanju problema koji ovaj region opterećuju već duži niz godina.

Kao ekonomista i ministar finasnija očekujem da će održavanje ove konferencije doprinijeti obnavljanju  postojećih i stvoranju novih kontakata, te boljem razumijevanju poslovanja u kriznom okruženju“, rekao je ministar i izrazio svoja očekivanja da će Konferencija rezultirati predlaganjem potencijalnih mjera za prevenciju i redukciju rizika poslovanja i  konkretnim prijedlozima unapređenja načina komunikacije između državnih struktura, naučnih institucija, ali i privrednika i menadžera, kako bi se zajedničkim djelovanjem kreirali povoljan poslovni ambijent u nacionalnim i regionalinim okvirima.

aktuelno.ba

 

 

 

 

 

 

Komentari

Komentara