Rezultati Javnog poziva „Zapošljavanje i nova radna mjesta“

Spread the love
Rental Travel

Komisija za ocjenu prijava na javne pozive za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu – Projekat: „Zapošljavanje i nova radna mjesta“, je nakon razmatranja i ocjene pristiglih prijava sačinila listu o odabiru korisnika koji ispunjavanju uslove (tabela 1) i listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva (tabela 2), koji je zatvoren sa danom 06.08.2018. godine.

Reha Centar

Rezultate Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem Linku

aktuelno.ba

Komentari

Komentara