Rekonstrukcija puta od Živinica prema Međunarodnom aerodromu Tuzla

Spread the love
Menprom

Otvaranjem novih radova na rekonstrukciji regionalne putne mreže,  nastavljena je investicija od ukupno 26 miliona KM, koliko su Vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih puteva ove godine uložili u rehabilitaciju regionalnih puteva u našem kantonu.

Reha Centar

Danas su izvođači radova uvedeni i počelo se sa izgradnjom mosta preko rijeke Spreče na regionalnom putu Živinice – Međaš, koji od Živinica vodi prema Međunarodnom aerodromu Tuzla. Na istom putnom pravcu započeta je i rekonstrukcija regionalne ceste sa izgradnjom treće saobraćajne trake, čime će se znatno unaprijediti svi saobraćajni aspekti i omogućiti bolja povezanost sa tuzlanskom zračnom lukom.

Kako je istaknuo direktor Direkcije regionalnih puteva TK Agan Delibajrić, „izmiještanje, odnosno izgradnja novog mosta preko rijeke Spreče, dužine oko 36 metara na putu Živinice – Međaš  je projekat koji se finansira iz redovnih prihoda Direkcije, a vrijednost projekta izgradnje ovog infrastrukturnog objekta je oko 700.000 KM. Također, uz ovaj most izgradit ćemo priključne ceste i tme „ispraviti krivinu“ koja s nalazi na ovoj dionici. Vrijednost priključne ceste je dodatnih 560.000 KM, a očekujem da oba ova projekta završimo u roku od 90 dana. Istovremeno počinjemo radove na rehabilitaciji ceste i izgradnji treće saobraćajne trake i pješačke staze na dionici između kružnih tokova u Par Selu i Dubravama. Vrijednost ovog projekta iznosi 2,5 miliona KM i taj dio finansiramo iz kreditnih sredstava Direkcije, a sigurno možemo reći da će ovim Tuzlanski kanton dobiti najmoderniju saobraćajnicu koja će moći biti primjer za buduće izvođenje radova“.

„Danas nam je zadovoljstvo početi radove koji će umnogome donijeti brojne benefite za Tuzlanski kanton. Osavremenjavanje i ovako značajna investicija u putni pravac koji vodi od Živinica prema Međunarodnom aerodromu Tuzla, znatno će povećati sigurnost saobraćaja na ovoj dionici. Omogućit će sigurno i brži i kvalitetniji promet roba i usluga, te otkloniti tzv. usko grlo, kada je u pitanju doprema i odlazak putnika i robe na našu zračnu luku. Imajući u vidu da se i na Aerodromu provode završne aktivnosti na rekonstrukciji terminalne zgrade, uz završetak ovih radova, možemo reći da će Aerodrom u slijedeću godinu ući sa znatno boljim preduslovima za svoj još kvalitetniji i brži razvoj“, rekao je premijer Kantona Jakub Suljkanović.

Međunarodni aerodrom Tuzla se etablirao kao motorna snaga razvoja svih grana privrede u našem kantonu. S tim u vezi kvalitetnija poveznica sa Aerodromom, kao generatorom razvoja, sigurno će imati brojne benefite.

„Sve dionice koje povezuju Aerodrom sa općinama i gradom Tuzla, moraju biti na veoma visokom tehničkom nivou, kako bi zadovoljile frekventnost koju očekujemo 2019. godine. Kako svi aerodromi moraju imati adekvatne prilaze, tako ćemo učiniti sve da i tuzlanskoj zračnoj luci osiguramo preduslove za dalji razvoj. Sve to naravno u konačnici treba da poluči kvalitetnijim uslovima i boljim ambijentom za razvoj privrede na Tuzlanskom kantonu, a time naravno i otvaranjem novih radnih mjesta“, rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara