Rekonstruisane saobraćajnice u mjesnim zajednicama Šićki Brod i Par Selo

Menprom

Sanacija komunalne infrastrukture, odvija se prema ranije predviđenom planu, pa su tako nakon potpisanih ugovora sa izvođačima radova, protekle sedmice realizovane rekonstrukcija i izgradnja saobraćajnica u tuzlanskim mjesnim zajednicama Par Selo i Šićki Brod, čija je ukupna vrijednost projekata iznosila 374.340.01 KM.

Reha Centar

IZGRADNJA PUTEVA

Tim povodom je gradonačelnik Jasmin Imamović, u pratnji vijećnika Gradskog vijeća Tuzla i predstavnika Službe za komunalne poslove izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, danas, zajedno sa stanovnicima MZ Par Selo, u promet pustio sanirani dio puta na lokaciji Kulići – Jurići, dužine 650,00m, širine 3,00m, čija je vrijednost radova iznosila 78,357,05 KM.

IZGRADNJA PUTEVA

Izvršena je i sanacija dijela ceste u MZ Šićki Brod, naselje Mihatovići, na dionici od trgovine do kolektivnog centra, sa krakom prema džamiji, dužine 950,00m, širine 3,50m, vrijednosti radova 163,123,82 KM. Ranije je u naseljima Mihatovići – Hodžići izvršena sanacija dijela saobraćajnice, dužine 850,00m, širine 3,00m, u vrijednosti radova 132.859,14 KM.

Komentari

Komentara