Registrom stvarnih vasnika poslovnih subjekata u borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Spread the love
Rental Travel

U organizaciji Vijeća Evrope u Tirani je jučer počela Međunardna konferencija pod nazivom „Transparentnost  stvarnog vlasništva“, u okviru napora Vijeća Evrope usmjerenih na jačanje kapaciteta za sprečavanje pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma (AML/CFT). Na dvodnevnoj Konferenciji u Tirani učestvuju predstavnici 14 zemalja među kojima je i delegacija Bosne i Hercegovine u kojoj su Jelena Ćetković, direktorica Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske-APIF, Esad Mahmutović, direktor Finansijsko-informatičke agencije Federacije BiH-FIA i Haris Vranj iz Agencije za istrage i zaštitu BiH-SIPA. Ova Konferencija predstavlja značajnu međuregionalnu inicijativu koja se odnosi na četiri programa u regijama Jugoistočne Evrope-SEE i Istočnog partnerstva-EaP. Konferencija se bavi pitanjima koja se tiču zloupotrebe pravnih subjekata i lica i aranžmana kroz stvarno vlasništvo, istovremeno pružajući smjernice za usklađenost sa međunarodnim standardom i neophodnu transparentnost informacija o stvarnom vlasništvu.

Reha Centar

„Konkretan rezultat ove Konferencije jeste i formiranje registara stvarnih vlasnika poslovnih subjekata, čime će se unaprijediti transparentnost poslovanja i finansijskih tokova, smanjiti mogućnosti manipulacije i doprinijeti naporima u borbi protiv pranja novca i finansiranju terorizma“, istaknuo je Esad Mahmutović, direktor FIA.

Konferencija se održava u okviru Programa Vijeća Evrope o borbi protiv prijetnji vladavini prava i tri zajednička programa Evropske unije/Vijeća Evrope, koji su usmjereni na podršku jačanju zakonodavnih i regulatornih okvira,  izgradnju institucionalnih kapaciteta i  olakšanje unapređenja međuresorne i međunarodne saradnje.

Kroz ovu inicijativu Vijeće Evrope ima za cilj jačanje kapaciteta za borbu protiv ekonomskog kriminala baveći se specifičnim nedostacima koji se odnose na transparentnost stvarnog vlasništva, na način kako ih identificiraju GRECO i MONEYVAL, kao i usklađivanjem lokalnih praksi sa relevantnim evropskim standardima.

Ističući potrebu za jačanjem primjene međunarodnih standarda u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva, ova međunarodna konferencija ima za cilj razvijanje zajedničkog razumijevanja standarda i uporednih praksi u vezi sa transparentnošću stvarnog vlasništva među praktičarima i donosiocima odluka u ova dva regiona i obsiguranje pomoći u pogledu definiranja budućih koraka kao što su pravila detaljne provjere klijenta (customer due dilligence) i rješenja za politike vođenja evidencija.

Očekuje se da Konferencija rezultira povećanjem svijesti među donosiocima odluka višeg nivoa o međunarodnim i evropskim standardima u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva, razmjenom dobrih praksi, izazova i praktičnih informacija prilikom uvođenja programa usklađenosti sa pravnim propisima i registara stvarnog vlasništva, kao i međunarodna saradnja u vezi sa ovim pitanjima i definiranje narednih koraka za razvoj i implementaciju rješenja u vezi transparentnosti stvarnog vlasništva u regionu jugoistočne Evrope i Istočnog partnerstva.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara