Ratni vojni invalidi dobili stanove u trajno vlasništvo

Spread the love
Rental Travel

Akif Jahić, ratni vojni invalid VI grupe sa 60% invaliditeta i Sabrija Tahirović ratni vojni invalid VIII grupe sa 40% invaliditeta iz Tuzle jučer su sa ministrom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zudinom Mahmutovićem potpisali ugovore o prijenosu prava vlasništva na stanovima koje već koriste. Time je, shodno ranije donijetim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, kojima su stambene jedinice dodijeljene u vlasništvo navedenim licima, okončana ova aktivnost.

Reha Centar

Dodjela stanova

 Radi se o realizaciji dopunskog prava koje će se kontinuirano nastaviti i za ostale korisnike koji su ispunili uslove za dodjelu stambenih jedinica u vlasništvo.

 Do sada je Vlada Kantona donijela ukupno 38 odluka o dodjeli stana u vlasništvo borcima i članovima njihovih porodica, uz napomenu da za kandidate  iz općine Kladanj, zbog nemogućnosti uknjižbe predmetnih stambenih jedinica na Kanton, nije moguće ispoštovati navedenu proceduru.

 Ovih dana očekuje se nastavak aktivnosti a ugovori bi trebali biti potpisani sa po jednim kandidatom u Kalesiji, Lukavcu i Tuzli.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara