Radovi na kružnom toku “Crveni 7” u završnoj fazi

Rental Travel

Gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, dr.sc. Miralem Mulać, posjetili su lokaciju kružnog toka “Crveni 7” gdje su radovi u završnoj fazi.

Reha Centar

Danas se polaže prvi sloj asfalta na drugoj saobraćajnoj traci, a radovi napreduju planiranim tempom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.566.000,00 KM. Očekuje se da će glavni radovi biti završeni iza 15. februara, nakon čega će se pristupiti manjim aktivnostima poput spajanja ulične rasvjete, razdjelna ostrva i sl. Cilj je poboljšati kvalitetu saobraćaja na sjevernoj saobraćajnici.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara