Radionica za predstavnike neprofitnih organizacija s područja grada Tuzla

Spread the love
Rental Travel

Obavještenje o održavanju radionice za predstavnike neprofitnih organizacija s područja grada Tuzla u svrhu pripreme projekata za apliciranje na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla u skladu sa LOD metodologijom.

Reha Centar

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle, organizuje radionicu na kojoj će biti prezentirana LOD metodologija po kojoj će se u narednom periodu vršiti raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za podršku projektima neprofitnim organizacijama.

Radionica će se održati u petak, 01.06.2018. godine u periodu od 10:00 do 13:00 sati u prostorijama Međunarodne galerije portreta Tuzla, ul. II Tuzlanske brigade broj 13.

Radionici, koja će biti interaktivnog karaktera, mogu prisustvovati predstavnici zainteresovanih organizacija civilnog društva (OCD) s područja grada Tuzla i na neposredan način se upoznati sa načinom apliciranja po LOD metodologiji koja će biti primijenjena pri raspodjeli finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu. Učesnici radionice imat će priliku da se upoznaju sa načinom pripreme dokumenata koje je potrebno dostaviti uz prijavu za dodjelu finansijskih sredstava (projektni prijedlog, budžet projekta, logički radni okvir i sl.).

Sve detaljnije informacije u vezi sa održavanjem radionice mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, putem telefona 035 307-380.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara