Radikalizacija mladih i borba protiv nasilnog ekstremizma u središtu pažnje konferencije ambasadora mladih

Rental Travel

Najbolji načini borbe protiv radikalizacije mladih bili su u predmet rasprave tokom dvodnevne konferencije čiji je domaćin bila Srbija, kao država koja predsjedava OSCE-om. Na konferenciji su se okupili predstavnici mladih ambasadora, struktura OSCE-a i nevladinog sektora, a rad konferencije okončan je danas u Beogradu.

Reha Centar

„Moramo nastaviti voditi razgovore o borbi protiv radikalizacije sredstvima kojima raspolaže OSCE, uključujući tu i njegov višedimenzionalni pristup sigurnosnim prijetnjama“, rekla je Roksanda Ninčić, Državna sekretarka pri Ministarstvu vanjskih poslova Srbije, dodavši da je ohrabrena angažmanom mladih kao i učešćem Mreže ambasadora mladih pri OSCE-u. „Uvjerena sam da smo odabrali pravi put kada smo odlučili da angažovanje mladih uvrstimo u prioritete OSCE-a.“, izjavila je gospođa Ninčić.

Gospođa Ninčić naglasila je da se sigurnosne prijetnje ne manifestuju samo kao nasilje i barbarski teroristički napadi, te dodala: „Prijetnje imaju različite uzroke o kojima treba razgovarati i razumjeti ih, ukoliko želimo poduzimati djelotvorne mjere u cilju zaštite naših mladih i našeg društva u cjelini“.

Snežana Klašnja, pomoćnica ministra pri Ministarstvu omladine i sporta Vlade Republike Srbije, istakla je: „U cilju stvaranja mirnijeg, sigurnijeg i tolerantnijeg društva, kao nastavak našeg intenzivnog rada i našeg nastojanja da osnažimo mlade i da ih potaknemo na ostvarenje aktivnog učešća u svim društvenim procesima, moramo djelovati odmah. Moramo intenzivirati komunikaciju sa predstavnicima mladih na najnižem nivou i angažovati mlade u rješavanju izazova u oblasti sigurnosti, sa kojima se suočavaju svakoga dana“.

Milena Stošić, specijalna predstavnica za mlade i sigurnost pri Uredu predsjedavajućeg OSCE-om, izjavila je: „Mladi su u ovom kontekstu posebno ugroženi, te je prema tome uključivanje mladih nezaobilazno i nužno, kada je u pitanju stvaranje suprotnog narativa i poduzimanje uspješnih mjera u borbi protiv radikalizacije“. Anna-Katharina Deininger, specijalna predstavnica za mlade i sigurnost pri Uredu predsjedavajućeg OSCE-om, zaključila je da su prijeko potrebne pouzdane alternative nasilnom ekstremizmu.

Tokom konferencije predstavljena je i kampanja pod nazivom: #UnitedCVE (OSCE ujedinjen u borbi protiv nasilnog ekstremizma). Istaknuto je da je terorizam zločin za koji ne postoji opravdanje, i da ga ne treba poistovjećivati sa bilo kojom rasom, narodnošću, nacionalnošću ili vjerom.

Članovi Savjetodavne grupe mladih, koja djeluje pri Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Darija Sesar i Damjan Jugović, prisustvovali su konferenciji zajedno sa predstavnicom Koalicije protiv mržnje, pod nazivom: „Tolerantno i pozitivno iz Doboja“, Elvisom Mahmutović.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara