Prvi javni konkurs za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla

Spread the love
Rental Travel

U srijedu , dana 24.09.2014. godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“ i na web strabici Općine Tuzla na adresi www.tuzla.ba, bit će objavljen Prvi javni konkurs za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla.

Reha Centar

Konkurs se raspisuje na četiri lokacije na području općine Tuzla ( k.o. Plane, k.o. Breške, k.o. Solina, odnosno bliža lokacija naselje Kozlovac i k.o. Tuzla I, odnosno bliže lokacije naselje Paša bunar i naselje Batva) i to na ukupno 49 katastarskih (zemljišnih) parcela.

Detalnjije informacije možete dobiti na telefone:

035 307-438 ili 035 252 216 ili na adresi Prvostepene komisije za provođenje javnog konkursa za postupak prenosa prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla na adresi:

Ul. Aleja Alije Izetbegovića broj 4

(zgrada „Jupitera“)

TUZLA

Komisija će naknadno obavijestiti zainteresirane građane o terminima, kada će se na licu mjesta moći pogledati parcele, koje su predmet ovog javnog konkursa.

Prvostepena komisija za provođenje javnog konkursa

za postupak prenosa prava vlasništva bez naknade

na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara