Promocija udžbenika “Opšta neurologija”

Rental Travel

Promocija udžbenika “Opšta neurologija” bit će održana u petak, 08. decembra 2023. godine, sa početkom u 19 sati, u Međunarodnoj galeriji Portreta Tuzla.
Udžbenik je djelo grupe autora, a urednici su prof. dr. med. sc. Dževdet Smajlović i prof. dr. med. sc. Omer Ć. Ibrahimagić.

Reha Centar

Promotori na promociji će biti recenzenti: prof. dr. med.sc. Dejana R. Jovanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i prof. dr. Branko Malojčić, Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu i šef Dnevne bolnice Klinike za neurologiju KBC Zagreb.

Udžbenik “Opšta neurologija” pruža pregled osnovnih i najrelevantnijih činjenica koje student medicine treba da poznaje prije nego što se upusti u savladavanje oblasti specijalne neurologije koja će ga uvesti u dijagnostički i terapijski postupak specifičnih neuroloških bolesti.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara