Proljetna sjetva ostvarena na površini za 635,20 ha većoj nego u 2016. godini

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2017. godini za područje Tuzlanskog kantona. Prema podacima nadležnih općinskih organa od ukupno planiranih 51.326 ha sjetva je obavljena na 50.086 ha,odnosno na 97,58% planiranih površina. Ipak, ono što karakteriše ovu godinu je da je proljetna sjetva ostvarena na površini za 635,20 ha većoj nego što je to bio slučaj u 2016. godini.

Reha Centar

Najveće površine zasijane su kukuruzom i to kukuruzom za zrno 21.373 ha, a kukuruzom za silažu 11.708 ha što ukupno iznosi 33.081 ha, odnosno 66.04% od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 612 ha ili 92,44% u odnosu na plan.

Od industrijskog bilja na području Tuzlanskog kantona zasijano je 217 ha i to je 96,02%u odnosu na plan. Od planiranih 12.134 ha površina za povrće zasijano je ili zasađeno 11.760 ha ili 97,21% u odnosu na planirano. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.939 ha, odnosno 59.00 % od ukupne sadnje odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je 97.73 % u odnosu na planirane površine. Krmno bilje ( silažni kukuruz, lucerka. crvena djetelina. travno-djetelinske smjese i dr.) zasijano je na površinama od 16.088 ha odnosno 97.48% u odnosu na plan.

Stepen realizacije proljetne sjetve kreće se od 87,46% u Banovićima do 100,81% u Gradačcu. Znatnije povećanje sjetvenih površina u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu je zabilježeno u Gradačcu i Tuzli, dok je u ostalim općinama sjetva ostvarena u rangu prošlogodišnje.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara