Projekti održivog povratka imaju podršku Vlade TK

Menprom

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić se susreo danas sa predsjednikom Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona Milivojem Milićem i saradnicima.

Reha Centar

Ovom prlikom razgovarano je o neophodnosti ravnomjernije raspodjele sredstava na nivou BiH, kada je u pitanju podrška povratku. Nedopustivo je da se sredstva sa državnog nivoa linearno dijele prema entitetima i kantonima, bez obzira na stvarnu zeinteresiranost i želje građana za povratkom.

S tim u vezi dogovreno je da će Vlada Tuzlanskog kantona podržati inicijative ovog udruženja da se oko 100 miliona Eura sredstava, koje je Bosna i Hercegovina dobila od Evropske unije za implementaciju Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, raspodjele ravnomjerno prema iskazanom interesu građana za istinski povratak.

Također danas je razgovarano i o pripremi materijala za tačku dnevnog reda na sjednici Vlade, a naknadno i na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će biti posvećena povratsku srba na područje Tuzalnskog kantona.

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić je izrazio opredjeljenje i podršku Vlade svim projektima održivog povratka, s tim da se mora voditi računa da povratak bude obostran.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara