Projekat unapređenja lolaknog razvoja GOLD

Rental Travel

Gradonačelnik Jasmin Imamović, uz prisustvo saradnika je danas, 18. marta, u prostorijama Gradske uprave Grada Tuzla održao sastanak sa predstavnicima Programa pomoći od američkog i švedskog naroda, USAID i SIDA. Teme o kojima se razgovaralo su bili planovi za implementaciju projekta unapređenja lokalnog razvoja pod nazivom GOLD, a tiču se i izgradnje poduzetničke zone na području grada.

Reha Centar

Gradonačelnik Imamović je na početku sastanka naveo da je osnovni cilj otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje građana, uzimajući kao primjer inkubator novih tehnologija koji ima tendenciju širenja. Za realizaciju takvih potreba neophodno je poduzeti određene korake kojima bi se omogućilo lakše stvaranje baze koja može kreirati nova radna mjesta.

IDA GOLD

Konstatirajući da je u BiH neophodno popraviti prilike za povećanje broja radnih mjesta, gradonačelnik Imamović je iznio Prijedlog zakona o imovini Federacije, kantona općina i gradova, kako bi se određena imovina u vlasništvu FBiH prenijela na lokalne zajednice i time omogućili uvjeti za stvaranje pozitivnog poslovnog ambijenta. U ovom primjeru je konkretno riječ o napuštenim rudnicima i njihovoj imovini koja se ne koristi, a nalaze se na području grada.

Takav pristup bi olakšao širenje proizvodnih kapaciteta kompanijama koje su spremne povećati broj zaposlenih, ali omogućiti i novim investitorima pokretanje proizvodnje sa tendencijom kreiranja novih radnih mjesta u BiH.

Predstavnici USAID GOLD projekta su se složili sa gradonačelnikom u inicijativi za potrebom stvaranja novih radnih mjesta, te predložili da zajednički sa američkom vladom pokušaju  djelovati u tom pravcu.

Činjenica je da bi se uspostavom ovakvog sistema i realizacijom sličnih projekata mogli u velikoj mjeri riješiti problem nezaposlenih i povećati proizvodne kapacitete u BiH.

Drugi dio današenjeg susreta u zgradi Gradske uprave je bio Sastanak stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj Tuzla HUB-a, na kojem su pored predstavnika USAID-a učestvovali i predstavnici lokalnih općina i gradova Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Živinice, Doboj, Tešanj, Tuzla i Lukavac.

Inicijativa zajedničkog ekonomskog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta koju su predložili predstavnici Gradske uprave Tuzla naišla je na punu podršku svih prisutnih uz konstataciju da je projekat unapređenja lokalnog razvoja od ključnog interesa svih u BiH, a da se putem udruženja općina i gradova FBiH nastavi djelovati u tom pravcu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara