Program obilježavanja “Dječije nedjelje” u Tuzlanskom kantonu za 2016. godinu

Spread the love
Rental Travel

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK“ broj: 5/12, 7/14 i 11/15), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je 01.07.2016. godine objavilo je Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ”Dječije nedjelje” na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti raspodijeljena organizacijama i ustanovama  koje u okviru svoje registrovane djelatnosti rade na unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci i koje su ispunile uslove i kriterije  Poziva.

Reha Centar

U cilju podsticanja i organiziranja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija za unapređenje brige o djeci kao i pokretanja novih inicijativa i programa za zadovoljavanje potreba djece, u okviru obilježavanja „Dječije nedjelje“ 2016. godine od strane ustanova i organizacija socijalne zaštite, predškolskih i školskih ustanova i udruženja planirano je organizovanje slijedećih aktivnosti.

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OBILJEŽAVANJA „DJEČIJE NEDJELJE“

U Tuzlanskom Kantonu „Dječija nedjelja“ za 2016. godinu će se obilježiti kroz slijedeće programske aktivnosti:

 

DATUM I VRIJEME AKTIVNOSTI ORGANIZATORI

 

MJESTO
 

Kontinuirane i aktivnosti prije početka „Dječije nedjelje“

30.8.- 2.9.2016 Podjela 3180 školskih torbi za učenike početnih razreda osnovnih škola na području BiH CKTK i FUTUREBAG BiH
1.9.2016. i kontinuirano u toku školske godine Obezbjeđenje školskih užina za socijalno ugroženu djecu iz osnovnih škola sa područja grada Tuzla i općina: Gradačac, Kalesija, Gračanica i Teočak Crveni Križ TK, Centri za socijalni rad: Tuzla, Gradačac, Kalesija, Gračanica, Teočak i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK Osnovne škole u gradu Tuzla i općinama: Gradačac, Kalesija Gračanica i Teočak
 

Aktivnosti 03.10.2016. godine

03.10.2016.

 

10.00-14.00

 

Otvaranje manifestacije u 11.00

 

Sportska manifestacija „Dječija nedjelja u Tuzlanskom kantonu“:

Otvaranje manifestacije uz obraćanje zvanica je u 11.00

-Takmičenje u atletici učesnika Osnovnih škola iz TK

 

Atletski Klub „Sloboda Tehnograd“

u saradnji sa Ministarstvom obrazovanjam nauke kulture i sporta , Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvom zdravstva i Osnovnim školama u TK

Stadion Tušanj, Tuzla
 03.10.2016

11.00 -14.00

Ulična manifestacija sa ciljem promocije Dječije nedjelje U.G. “Sretno dijete Tuzla”        Trg slobode

Tuzla

03.10.2016. Medijska promocija- Radio emisija na temu: dječija prava i socijalna zaštita, gostovanje stručnih radnika JU Centar za socijalni rad Gračanica BKC Gračanica,

Radio stanica Gračanica

03.10.  u 12.00 Kreativna radionica UG Majke hendikeirane djece TK U prostorijama Udruženja

Krečanska 5, Tuzla

03.10.2016.

 

8.00-10.15

Inkluzivni dan u školi uz kreativne radionice i predavanje na temu „Tolerancija i predrasude o djeci sa smetnjama u razvoju“ Udruženje „Malo srce“ KŠC Sveti Franjo Tuzla
03.10.2016.

10.00

Inkluzivni dan, kreativne radionice Udruženje „Malo srce“ Dječije obdanište “Aladin“ Tuzla
03.10.2016.

11.00

Edukativne radionice Udruženje „Malo srce“ OŠ Brčanska malta
03.10.2016.

09.00-15.00

Radionica na temu

„Komunicirajmo sa djecom“ kroz igru, pjesmu, priče i ples

 

Centar „Vrati mi osmijeh“

Prostorije centra „Vrati mi osmijeh“, Ljubače A 290
03.10.2016. Kupovina i podjela prehrambenih paketa porodicama u stanju socijalne potrebe i porodicama pod rizikom od razdvajanja JU Centar za socijalni rad Kladanj
03.10.- 07.10.

13.00 -15.00

Otvorena vrata Porodičnog savjetovališta Udruženje ”Prijateljice obrazovanja Amica Educa” Klosterska 13, Tuzla
3.-9.10.2016. Aktivnosti mladih CKTK koje obuhvataju posjete vrtićima, školama i drugim mjestima, okupljanja djece i mladih  uz realizaciju edukativnih sadržaja i aktivnosti CKTK i organizcije CK općina/ grada na području TK Tuzlanski kanton
 

Aktivnosti 04.10.2016.

04.10.2016.

09.00-15.00

Radionica na temu „Dječija prava„ Konvencija o dječijim pravima Centar „Vrati mi osmijeh“ Prostorije Centra „Vrati mi osmijeh“Ljubače A 290
04.10.2016.

10.00-12.00

Dječija nedjelja u Živinicama-

Atletikom do zdravlja-takmičenje osnovnih škola i Centar Vrati mi osmijeh

Atletski Klub „Sloboda Tehnograd“ Stadion Slaven
04.10.2016

10.00-12.00

Kreativna  radionica  za  djecu –tema ,,Dječija  nedelja“ UHD Prijateljice -Tim  Centra  za  djecu Centar za  djecu –Slavinovići
04. i 05.10.2016.

10.00 -12.00

Obuka iz prve pomoći za djecu iz obdaništa Crveni križ/krst grada Tuzla JU Naše dijete Tuzla
 04.10.2016.

11.00 -13.00

Art radionica sa djecom i njihovim roditeljima

 

U.G. “Sretno dijete Tuzla” Galerija portreta Tuzla Ismet Mujezinovic
4.10.2016. Izlet djece –korisnika usluga Dnevnog centra UG Majke hendikeirane djece TK Ilinčica
04.10.2016.

12.00

Predavanje na temu

„ Pozovi 1265“ kako naučiti djecu sa smetnjama da se zastite od nasilja

Udruženje „Malo srce“ Prostorije udruženja u ulici Fra Grge Martića 8
 

Aktivnosti 05.10.2016.

05.10.2016.

10.00-12.00

Dječija nedjelja u Kalesiji-Prvenstvo osnovnih škola Kalesije u atletici Atletski Klub „Sloboda Tehnograd“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Sportska dvorava u Kalesiji
05.10.2016.

11.00-14.00

Radionica na temu

„Edukativno kreativna radionica, djeca sa višestrukim smetnjama i zdravo razvijena djeca“

 

Centar „Vrati mi osmijeh“

Prostorije Centra „Vrati mi osmijeh “Ljubače ,ul.Magistralni put A 290
05.10.2016.

12.00 – 13.00

Promocija osnovnih dječijih prava u društvenoj zajednici U.G. “Sretno dijete Tuzla” Dom mladih Tuzla

 

05.10.2016.

17.00 – 18.00

Kreativna radionica za djecu na temu

”Moja dječija prava”

Udruženje ”Prijateljice obrazovanja Amica Educa” Klosterska 13, Tuzla
 

Aktivnosti 06.10.2016.

 06.10.2016.

 

09.00 -11.00

Promocija projekta Paket za osmijeh koji ce biti realizovan, te crtanje sa djecom i upoznavanje sa značajem „Dječije nedjelje“ U.G. “Sretno dijete Tuzla” O.Š. “ Podrinje”,    Mihatovići

 

06.10.2016

11.30-13.00

Kreativna radionica za djecu romske nacionalnosti na temu ”Dječija prava” Udruženje ”Prijateljice obrazovanja Amica Educa” OŠ Kiseljak,

Prvog maja 117, Kiseljak

06.10.2016.

9.00-10.00

i 13.00-15.30

Policijski čas-saobraćajni znakovi, propisi u saobraćaju vezani za pješake JU „Centar za socijalni rad“ Gračanica u saradnji sa Policijskom stanicom Gračanica i JU OŠ Hasan Kikić JU OŠ Hasan Kikić

 

 

 

06.10.2016

12.00-14.00

Kreativna  radionica  za djecu-tema

,,Dječija  nedelja“

UHD Prijateljice -Tim  Centra  za  djecu Centar  za  djecu –Slavinovići
06.10.2016.

10.00-12.00

Dječija nedjelja u Lukavcu- Promocija dječije atletike za učenike 6-9 razreda Atletski Klub „Sloboda Tehnograd“ i Društvo pedagoga TK Sportska dvorana u Lukavcu
06.-10.10.2016. Učešće predstavnika UG Majke hendikeirane djece i drugih Udruženja iz TK u Sportskim igrama „OAZA“e Udruženje „OAZA“ Sarajevo
06.10.2016. Defile učesnika festivala „Dječiji život nije šala, i mi imamo svoja prava“, gradskim šetalištem Korzo do Trga slobode Udruženje „Zemlja djece u BiH“ u partnerstvu sa više ustanova i organizacija Tuzla, gradsko šetalište Korzo do Trga slobode
06.10.2016.

18.00

„Pošaljimo im poruku“ nastupaju djeca iz udruženja, vrtića, KŠC, GDOFA,BALSIKA BEND, nastup folklora, plesa, pjesme Udruženje „Malo srce“ BKC Tuzla

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti 07.10.2016.

07.10.2016.

10.00-13.00

Dječiji dani sporta u Tuzlanskom kantonu Atletski Klub „Sloboda Tehnograd“ i Društvo pedagoga TK, RSD Sloboda SPKC „Mejdan“
 

07.10.2016.

10.00-12.00

Art radionica crtanja i izrade predmeta za mldb. djecu i izložba radova JU „Centar za socijalni rad“ Teočak uz suradnji s općinom Teočak Prostorije općinske sale Teočak
 07.10. 2016.

12:00 – 13:00

     Okrugli sto U.G. “Sretno dijete“ Tuzla Sala, T.C. “Dramar”, Tuzla
07.10.2016

u 12.00

Kulturno – zabavni program za djecu sa i bez invaliditeta i izložba likovnih radova Udruženje građana oštećenog vida Tuzla u partnerstvu sa O.Š. „Miladije“ O.Š. „Miladije“
07.10.2016. Ulična akcija o dječijim pravima i važnosti sprečavanja nasilja među djecom JU Centar za socijalni rad Gračanica Centar grada- gradsko šetalište
07.10.2016.

 

Kreativne radionice za djecu sa poteškoćama u psihičkom razvoju JU Centar za socijalni rad Kladanj, Udruženje „Naše dijete“ Kladanj i općina Kladanj Kladanj
 

Aktivnosti 08.10.2016.

08.10.2016.

09.00 – 12.00

Radionice i edukacije kroz učenje i igru usmjerene na razvoj kreativnosti i pravljenje odredjenih simbola od plastelina koji ce ostati kao podsjetnik na dječiju nedjelju u O.Š.”Podrinje”, Mihatovici U.G. “Sretno dijete Tuzla” O.Š.”Podrinje”, Mihatovici

 

08.10.2016.

10.00 -11.00

Kreativna radionica za djecu na temu ”Dječija prava” Udruženje ”Prijateljice obrazovanja Amica Educa” Klosterska 13, Tuzla
08.10.2016

u 11.00

Druženje sa dječijim piscem Đurom Bakićem Udruženje građana oštećenog vida Tuzla Prostorije Udruženja građana oštećenog vida Tuzla
08.10.2016.

11.00 – 15.00

Sabirna akcija za socijalno ugroženu djecu Crveni križ/krst grada Tuzla Svi  veći prodajni objekti na području grada Tuzla

ZAVRŠNE ODREDBE

Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Tuzlanskom kantonu za 2016. godinu biće objavljen na  web-stranici Vlade Tuzlanskog Kantona i dostavljen medijima.

M I N I S T R I C A – Danijela Simić

 

Komentari

Komentara