Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su ostali ili ostaju bez posla

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Sredstva za provođenje ovog Programa u iznosu od 796.302,30 KM obezbjeđuju se iz Budžeta Tuzlanskog kantona, po Programu za sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH, odnosno sa escrow računa.

Programom je predviđeno da u slučaju stečaja ili likvidacije stečajni upravnik odnosno likvidator sačinjava spisak zaposlenika koji su ostali bez posla, a u slučaju restrukturiranja i privatizacije preduzeća, uprava preduzeća sačinjava spisak zaposlenika koji se zbrinjavaju po ovom Programu. Uprava preduzeća donosi Program zbrinjavanja zaposlenika preduzeća, koji se ne mogu zbrinuti novim zapošljavanjem.

Spiskove zaposlenika koji se zbrinjavaju po ovom Programu odobrava resorno kantonalno ministarstvo.

Iz sredstava osiguranih za provođenje ovog Programa, zaposlenike koji su ostali ili ostaju bez posla, Služba će zbrinjavati uplatom dospjelih, a ne uplaćenih doprinosa. Radi se o zaposlenicima koji su stekli uslove za penzionisanje u društvima sa većinskim državnim kapitalom u kojima Vlada TK vrši prava i obaveze upravljanja, sa sjedištem na području TK i zaposlenicima za čijim radom je prestala potreba u privrednim društvima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara