Program EU za mlade državne službenike sa Zapadnog Balkana – treći ciklus

Spread the love
Rental Travel

Evropska komisija i Britanski savjet objavili su poziv za podnošenje prijava za učešće u trećem ciklusu Programa EU za mlade državne službenike sa Zapadnog Balkana.

Reha Centar

Projekat predviđa programe obuka u dvije institucije u inozemstvu: Sciences Po u Francuskoj (decembar/prosinac 2018.) i Europski koledž u Belgiji (februar/veljača 2019.) u trajanju od po dva tjedna po programu. Po završetku programa obuke, državni službenici će učestvovati u komponenti regionalne razmjene, gdje će svaki učesnik provesti dva tjedna u državnoj službi jedne od zemalja zapadnog Balkana.
Program je namijenjen državnim službenicima šest zemalja zapadnog Balkana, sa dvije do pet godina radnog iskustva u javnoj upravi, uključenim u kreiranje politika i strateško planiranje u okviru ureda premijera, ministarstava financija, ministarstava vanjskih poslova, ministarstava i tijela zaduženih za evropske integracije, te ostalih ministarstava koja su uključena u proces evropskih integracija.
Kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete: odlično poznavanje engleskog jezika, posjedovanje važećih putnih isprava, te dostupnost za putovanje na sve komponente obuke.

Iz svake zemlje će biti odabrano pet najboljih kandidata. Rok za podnošenje prijava je od 30. augusta/kolovoza do 13. septembra/rujna 2018. godine.

Više informacija o predmetnom programu možete pronaći na informativnom obrascu na engleskom jeziku u prilogu, kao i na web stranici programa: http://Eu4wb6.com/.

Call for Applications to the EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans – Round III (YPS 2018)

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara