Produžen rok za prijavu na Javni poziv UNDP-a

Obavještavaju se građani Grada Tuzla da je produžen rok za prijavu na Javni poziv UNDP-a za podizanje zasada maline iz „EU Programa obnove od polava“. Javni poziv je objavljen na zvaničnoj web stranici UNDP-a BiH: www.ba.undp.org. Krajnji rok za prijavu na ovaj javni poziv je 05.10.2015. godine.
Ponovo se pozivaju sva fizička lica koja su se bavila ili se bave poljoprivrednom proizvodnjom, koja žive na području grada Tuzle, koja su pretrpjela materijalnu štetu u poplavama 2014. godine, i koja ispunjavaju uslove navedene u Javnom pozivu da dostave svoje prijave do 05.10.2015. godine, na mail adresu UNDP-a: registry.ba@undp.org ili direktno u ured u Tuzli, ulica Mije Keroševića 20 (zgrada TRV Tuzla).
Rental Travel

Dostavljene prijave moraju biti predane u zatvorenoj koverti i naslovljene na „EU Program obnove od poplava – javni poziv za podizanje zasada maline“.

Reha Centar

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja podnosioci zahtjeva mogu se direktno obratiti UNDP–u u pisanoj formi na broj faksa +387 33 552 330 ili putem e-maila registry.ba@undp.org., a takođe i u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzla putem na telefona 035 307 391.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara