Produžen rok za predaju finansijskih izvještaja za prošlu i prethodne godine do 01.10.2018. godine

Spread the love
Menprom

Iz Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju pravne subjekte u FBiH koji nisu do sada izvršili svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za ovu i sve prethodne godine da je rok za dostavu istih produžen do 01. oktobra/listopada 2018. godine.

Reha Centar

Podsjećamo da su iz FIA-e početkom jula/srpnja dostavljene opomene pred pokretanje prekršajnog postupka za 14.644 pravnih subjekata koji nisu izvršili svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine.

”Na zamolbu velikog broja poslovnih subjekata da su iz tehničkih razloga onemogućeni da sačine finansijske izvještaje za više godina odlučili smo produžiti rok za mjesec dana i omogućiti poslovnim subjektima koji žele ispuniti svoju zakonsku obavezu da to i učine. Moramo istaknuti da su od dostavljanja opomene do danas, 333 pravna subjekta dostavila godišnje finansijske izvještaje“, kaže Esad Mahmutović, direktor FIA.

Prema njegovim riječima od 14.644 pravna subjekta kojima su dostavljene opomene, za njih 7.116 utvrđeno je da imaju aktivne račune u bankama, dok je za preostalih 7.528 utvrđeno da imaju blokirane račune. Od ukupnog broja pravnih subjekata kojima su dostavljene opomene,  do sada 4.697 njih je primilo opomenu, jedan broj pošiljki se vratio iz različitih razloga – promjene adrese ili naziva firme, nezavršenog procesa gašenja firmi budući da je utvrđeno da firme koje su zakonski zatvorene prije više godina, još uvijek imaju aktivne račune u bankama itd.

„Iako se veliki broj pošiljki sa opomenama vratio, ovo nam je sjajna prilika da konačno dobijemo uređenu i preciznu evidenciju obveznika predaje finansijskih izvještaja. Također, nas je kontaktirao značajan broj pravnih subjekata koji su dobili opomene navodeći različite razloge zbog kojih nisu predavali izvještaje. Dominirali su razlozi socijalne prirode, naročito kod udruženja građana koji su isticali da namaju sredstava da plate računovodstvenu agenciju i naknadu za predaju izvještaja. Bilo je i dosta slučajeva da su firme u stečaju ili likvidaciji, iako je obaveza i takvih kompanija da predaju završne finansijske izvještaje za svaku godinu“, ističe Mahmutović.

U FIA-i su se opredjelili da prije pokretanja prekršajnih postupaka, produže rok za još mjesec dana do 01. oktobra/listopada  2018. godine i omoguće svim pravnim subjektima da izvrše svoju zakonsku obavezu. Za sve one pravne subjekte koji ne izvrše obavezu predaje finansijskih izvještaja za prethodnu i prošle godine FIA će, postupajući u skladu sa ovlaštenjem Federalnog ministarstva finansija broj: 04-14-1-3554/18 D.B.P. od 29.05.2018. godine, Ministarstvu dostaviti podatke radi pokretanja prekršajnih postupaka.

Iz FIA-e podsjećaju da propisane novčane kazne za ovaj prekršaj iznose od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM  za pravno lice te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500,00 do 3.000,00 KM.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara