Problem javne rasvjete na više lokacija u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Javna rasvjeta nije u funkciji na više lokacija u Tuzli–Južna saobraćajnica od objekta Higijene do Doma penzionera, Oktobarska ulica, Goste Lazarevića, pješačko-biciklistička staza od Slavinovića do bloka C na Sjenjaku, Stari Mramor, itd.

Reha Centar

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla je blagovremeno, u novembru mjesecu 2016. godine raspisala tender za usluge održavanja javne rasvjete na području grada Tuzla. Na žalost, u slučaju žalbe o kojoj odlučuje Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, sa kancelarijama u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, koja je izjavljena i u predmetnoj nabavci, procedura javne nabavke  veoma je dugotrajna.

Obavještavamo građane Tuzle da je opisana procedura odabira pružaoca usluge održavanja javne rasvjete pri kraju, i nadamo se da će ista biti završena zaključenjem ugovora do kraja ovog mjeseca, nakon čega će se krenuti u sanaciju svih evidentiranih kvarova.

Negativne reakcije građana na faktičko stanje javne rasvjete u gradu Tuzla smatramo opravdanim, i molimo građane za strpljenje imajući u vidu prethodno navedeno.

Press Grad Tuzla – aktuelno.ba

Komentari

Komentara