Pripravnici i volonteri snose troškove stručnog ispita

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju visine troškova polaganja stručnog ispita. Odlukom je utvrđena visina troškova polaganja stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i odgajatelja u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, internatima i domovima učenika na području Tuzlanskog kantona. Naknada iznosi 150,00 KM i obuhvata troškove prvog polaganja stručnog ispita. Naknada troškova za polaganje ponovljenog ispita iznosti 75,00 KM.

Reha Centar

Naknada polaganja popravnog ispita iz općeg dijela iznosi 75,00 KM po svakom ispitu. Novina u dijelu troškova polaganja stručnog ispita je u tome što troškove polaganja stručnog ispita snose pripravnici/volonteri, odnosno obje kategorije su izjednačene u dijelu obaveze izmirivanja troškova polaganja stručnog ispita.

Prema ranije važećoj Uredbi troškove polaganja stručnog ispita za pripravnike snosile su odgojno-obrazovne ustanove u kojima je pripravnik odradio pripravnički staž.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara