Prijem za načelnika Doboj Istoka

Spread the love
Menprom

Realizacija projekata na području općine Doboj Istok i podrška iz budžeta Tuzlanskog kantona bili su tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa načelnikom Općine Doboj Istok Kemalom Bratićem.

Reha Centar

Ovom prilikom načelnik Bratić se zahvalio premijeru na dosadašnjoj podršci i pomoći koju je Kanton pružao Općini i projektima koji su realizirani na području Doboj Istoka.

Kada je u pitanju plan za ovu godinu premijer Gutić je načelnika upoznao da će Vlada, u skladu sa mogućnostima, pomoći u sanaciji šteta koje su nastale tokom posljednjih poplava u Doboj Istoku, kojom prilikom je i proglašavano stanje prirodne nesreće u ovoj općini.

„Osim pomoći za sanaciju nastale štete, Vlada je, u okviru Programa kapitalnih investicija, planirala pomoći i sanaciju, rekonstrukciju i adaptaciju određenih školskih objekata“ rekao je tokom sastanka premijer Gutić, ističući da je ravnomjeran razvoj svih dijelova i općina našeg kantona jedan od ciljeva Vlade Tuzlanskog kantona.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara