Prijem za delegaciju članova udruženja “CET Platforma” i učesnike projekta Present Simple Future Perfect

Spread the love
Menprom

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, primio je danas u Gradskoj upravi delegaciju članova udruženja “CET Platforma” i učesnika projekta Present Simple Future Perfect, finansiranog kroz EU program Erasmus + KA1. Članovi delegacije, koji su prisustvovali današnjem sastanku, dolaze iz partnerskih zemalja učesnica projekta: Latvije, Litvanije, Finske, Estonije, Rumunije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka, razgovaralo se o ulozi nevladinog sektora, te ulozi mladih u društvu i načinima na koje mladi mogu doprinijeti i doprinose sveukupnom razvoju lokalne zajednice. Jedan od ciljeva projekta je povećanje kompetitivnost mladih na tržištu rada, te je u tom kontekstu razgovarano o situaciji u BiH i Tuzli.

Reha Centar

Gradonačelnik Imamović je istakao veoma dobru saradnju Grada Tuzla sa nevladinim organizacijama, koja se zasniva na partnerskoj i ravnopravnoj osnovi. Prema navedenom, gradska administracija, kroz različite programe podržava projekte organizacija civilnog društva, koji doprinose rješavanju postojećih problema na području grada i/ili doprinose opštem razvoju lokalne zajednice i većoj uključenosti građana.

Projekti, koji su veoma korisni za zajednicu, koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana, kao što su projekti socijalne podrške, ekološke osviještenosti, zaštite ljudskih prava, podrške aktivizmu mladih, projekti iz oblasti sporta i kulture i sl., podržani su kroz različite programe koji se finansiraju iz budžeta Grada Tuzla. Prema riječima gradonačelnika, saradnjom sa nevladinim organizacijama, lokalna samouprava identificira potrebe i pruža pomoć mladima i obratno, mladi pružaju pomoć i doprinose boljem i efikasnijem radu lokalne vlasti.

U Tuzli je implementiran veliki broj projekata, koje su inicirali mladi, sa ciljem edukacije, osnaživanja i profesionalne orijentacije, kako mladih, tako i osoba sa posebnim potrebama ili pripadnika manjiskih zajednica. Kreiranjem uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta, kao što su primjeri Tehnološki park-BIT centar, Inkubacioni centar Lipnica, početak izgradnje poslovnih zona ili stipendiranje učenika deficiratnih zanimanja Grad Tuzla, želi pružiti priliku mladima da postanu konkurentniji na tržištu radne snage, kao i da se ohrabre i pokrenu svoje biznise. Na pitanje o tome koji su prioriteti za mlade u Tuzli, gradonačelnik Imamović je istakao da su to, prije svega, kvalitetno obrazovanje, radna mjesta, kvalitetna zdravstvena zaštita i kvalitetno organizovano slobodno vrijeme.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara