Prijem za 48 asistenata na Univerzitetu u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti Univerzitetu u Tuzli za raspisivanje konkursa za prijem 36 asistenata i 12 viših asistenata na puno radno vrijeme. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Naučno-nastavnih /umjetničko-nastavnog vijeća-fakulteta/Akademije. Konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa sa saradnicima, asistentima i višim asistentima bit će raspisan za brojne naučne/umjetničke oblasti odnosno nastavne predmete.

Reha Centar

 

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara