Prijedlog Rang liste za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica

Rental Travel

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas Prijedlog Rang liste za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, po osnovu Konkursa za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža.

Reha Centar

Po Konkursu je zaprmljen ukupno 471 zahtjev. Nakon, razmatranja pristiglih zahtjeva  Komisija je utvrdila Prijedlog rang liste kandidata za obavljanje volonterskog staža. Na Rang listi kandidata za obavljanje volonterskog staža ukupno je rangirano 396 zahtjeva, a pravo na obavljanje volonterskog staža zbog unaprijed planiranog iznosa sredstava za ove namjene, može ostvariti njih 172 prvorangiranih.

Komsiija je objavila i listu 74 kandidata čiji se zahtjevi odbijaju kao neblagovremeni, nekompletni i neosnovani.

Rang liste su objavljene na web stranici Vlade Tuzlasnkog kantona http://www.vladatk.kim.ba/

AKTUELNO.BA

 

Komentari

Komentara