Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „BoHeMSA“

Spread the love
Menprom

U Tuzli se u periodu od 04. do 07. aprila održava Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „BoHeMSA“, kao prvom događaju ovakvog karaktera u Bosni i Hercegovini.

Reha Centar

Organizator cjelokupnog takmičenja je Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini „BoHeMSA“ lokalni komitet Tuzla, zajedno u saradnji sa Medicinskim fakultetom Tuzla i Univerzitetom u Tuzli.

Kako bismo postali društvo koje u praksi dostiže i sprovodi politiku da svaki pojedinac ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na različitosti, integracija invalidnih osoba u društvo se nameće kao jedno od rješenja ovoga problema. Društvena uključenost ne podrazumijeva izjednačavanje svih ljudi, već uvažavanje različitosti svakog pojedinca. Razvijanje tolerancije omogućava širenje vidika, sticanje iskustava i razvoj ljudske ličnosti.

Vođeni motom projekta „NE ZOVI ME POSEBNIM! RAZLIČITOST NE ZNAČI NEMOGUĆNOST!“ koristimo sport kao jedan od načina na koji djeca i mladi sa invaliditetom mogu aktivirati i razvijati svoje talente i mogućnosti te se na taj način što uspješnije uključiti u svakodnevni život. U ovome nam pomažu i naši partneri projekta uključujući i Faktulet za tjelesni odgoj i sport Tuzla kao i Centar za sport Univerziteta u Tuzli.

Cilj projekta je smanjiti nivo neznanja, predrasuda i straha koji preovladava u društvu kada su u pitanju ove marginalizirane grupe, kao i zagovaranje učešća navedenih skupina u interaktivnim aktivnostima sa svrhom ispunjavanja društvenih potreba.

Pored sportskog takmičenja, manifestacija također uključuje i organizaciju javne tribine, koja će biti otvorena za sve zainteresovane posjetioce i širu javnost. Novu dimenziju projektu daju i radionice za učesnike sportskog takmičenja putem kojih će se više približiti značaj same tematike projekta.

Zvanični pokrovitelji projekta su: Bošnjačka Zajednica Kulture „Preporod“ Sjeverne Amerike, kao i Vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa  Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Generalni medijski pokrovitelji su Hayat TV, i portal Sportske novosti (sportske.ba) na kojima možete pratiti sve najnovije vijesti vezane za naš projekat.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara