Prezentacija projekta “Incinity i Grad Tuzla”

Spread the love
Rental Travel

U utorak, 22.10.2019. godine,u Gradskoj upravi Tuzla, upriličena je prezentacija projekta “Incinity i Grad Tuzla”. Grad Tuzla, u saradnji sa Ambasadom Republike Češke u BiH i Razvojnim programom Ujedinjeniha naroda – UNDP u BiH, implementirao je projekat “Uvođenje platforme za pametne gradove za efikasno upravljanje resursima Grada Tuzle”, a konačni rezultat projekta je softverska platforma „Smart City Invipo“. Projekat je finansiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), u okviru Češkog – UNDP partnerstva za Ciljeve održivog razvoja, a  ukupna vrijednost projekta je 40.000 USD.

Reha Centar

“Ovaj projekat je uvođenje platforme pametnog grada u Gradu Tuzli. U ovom projektu se konkretno radi o tehnologijama za brojanje saobraćaja, praćenje prolaska vozila  i identifikaciju prekršaja i praćenje kvaliteta zraka. To su različite tehnologije koje već postoje u gradu sa jedne strane, ali u okviru projekta imamo tu uvođenje novih kamera koje grad testira i uvodi za svoje potrebe i za praćenje vozila, identifikaciju vozila i kontrolu prolaska i sa druge strane tu su senzori koji već postoje u gradu za kvalitet zraka. Sve te tehnologije sa takvim informacijama imat će Grad i operateri, saradnici Grada, a sa jedne strane te informacije bit će dostupne na javnoj platformi za građane. Grad Tuzla je upravo prvi grad u BiH čak i u široj regiji koji koristi ovaj sistem i vrlo nam je drago da smo mogli odraditi ovaj pilot projekat sa Tuzlom. Osim Bosne i Hercegovine i Tuzle ta platforma se koristi i u Češkoj, Turskoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj. Najvažnije je da se na jednom mjestu na sistematičan način sakupljaju podaci sa različitih izvora sistema koji su u gradu i ova platforma omogućava sistematski pristup obradi tih podataka i primjeni različitih rješenja na nivou grada“, kazao je Michal Neumann, Bussines Development Manager kompanije Incinity iz Češke.

Tuzla Invipio platforma će imati tri modula: Brojanje prometa, Monitoring zraka i Detekcija ulaska teretnih vozila u zonu zabrane. Moduli su odabrani s obzirom na potrebe grada, te postojeće i funkcionalne gradske tehnologije, izvore podataka. Modul brojanje prometa će omogućiti brojanje i klasifikaciju vozila, odnosno podatke koji su vrlo važni za prometne i prostorne planere, a sve u cilju unapređenja odvijanja saobraćaja u gradu, te planiranju novih saobraćajnica. Modul Monitoring zraka je povezan sa nekoliko mjernih stanica za mjerenje polutanata u zraku, a predmetni modul će omogućiti uvid u trenutno stanje kvalitete zraka kroz mjerenje odgovarajućih polutanata. Osim što će kroz softverski paket Invipo u realnom vremenu uvid imati administratori u gradskoj upravi, putem mobilne aplikacije, odnosno svojih smart telefona, uvid u trenutnu kvalitetu zraka će imati i građani. Modul detekcija ulaska teretnih vozila u zonu zabrane će mogućiti detekciju teretnih vozila koja bez odobrenja nadležnog upravitelja cesta ulaze u zonu zabrane za teretna vozila, kršeći na taj način važeću Odluku Gradskog vijeća Tuzla i postavljenju saobraćajnu signalizaciju. Invipo platforma također obezbjeđuje podatke o nivou/gustoći saobraćaja.

”Testiramo jednu lokaciju u donjem dijelu grada Tuzla. Pametne kamere bilježe manja i velika vozila. Podaci će nam pokazati stanje na dnevnom nivou, tokom radnih sati, radnih dana i vikendima, na mjesečnom nivou…Kada prikupimo podatke, prikazujemo ih na veoma razumljiv način, i u širem kontekstu. U budućnosti ćemo saznati koliki uticaj gusti saobraćaj ima na kvalitet zraka. Ovo je primjer kako integrisane tehnologije i podaci mogu uticati na poboljšanje kvaliteta života građana Tuzle”, rekao je menadžer projekta Lukas Blatecky iz Incinity Ltd, prezentirajući rezultate projekta.

Grad Tuzla je ovim projektom dobio solidnu startnu poziciju za dalje razvijanje projekta, platformu u  koju se mogu integrisati druge tehnologije, sakupljati i predstaviti podaci za bolje razumijevanje, planiranje i trošenje. “Veoma je važno započeti sa prikupljanjem i tumačenjem podataka, jer bez mjerenja nema racionalnog i objektivnog donošenja odluka, rekla je Mirela Uljić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara