Preventivna deratizaciji vodotoka, deponija i igrališta u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Grad Tuzla putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica krenuo je u realizaciju ugovorenih poslova preventivne deratizacije vodotoka, deponija smeća uz vodotok, dječijih igrališta koja  su u neposrdnoj blizini vodotoka kao i šahtova oborinske kanalizacije na području grada Tuzla.

Reha Centar

Navedene poslove obavlja  Sanacija 3D doo Sarajevo sa tri  stručne ekipe i propisnom opremom za poslove DDD-a. Planirani period za navedene poslove je od 10.06. do 13.06.2024.god. –  I FAZA   kako je i predvidjeno Ugovorom.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

aktuelno.ba

Komentari

Komentara