Premijer TK-a pozvao sindikalne organizacije da imaju razumijevanja za tešku krizu

Rental Travel

U svom odgovoru na dopise Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH, Sindikata metalaca BiH, Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, te Sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH, premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić je  pozvao sindikalne organizacije da imaju razumijevanja za nastojanja Vlade Tuzlanskog kantona da pomogne u rješavanju zahtjeva radnika firmi sa područja Tuzlanskog kantona koje su u poteškoćama, ali i poziciju u kojoj se Vlada Tuzlanskog kantona trenutno našla.

Reha Centar

U vezi sa zajedničkim zaključcima, odnosno zahtjevima upućenim na adrese Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, kojim se traži rješavanje zahtjeva radnika „Aida“ d.d. Tuzla,  „Dita“ Tuzla, „Livnica čelika“ Tuzla, „Konjuh“ d.d. Živinice, a posebno zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći, Premijer je predstavnike sindikata upoznao da je Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala zahtjeve i više puta obavljala razgovore sa predstavnicima sindikalnih organizacija ovih firmi u smislu traženja mogućih rješenja.

U odgovoru Premijer napominje da je Vlada Tuzlanskog kantona po ranijim zahtjevima sindikata DD „Aida“ Tuzla početkom novembra mjeseca odobrila i isplatila jednokratnu socijalnu pomoć radnicima DD „Aida“ Tuzla, u ukupnom iznosu od cca 50.000,00 KM, te tom prilikom iskoristila sva trenutno raspoloživa sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014.godinu.

Kako u Budžetu nema više raspoloživih sredstava sa koje bi se eventualno mogla odobravati pomoć radnicima koji tu pomoć ponovno traže, Vlada Tuzlanskog kantona je,  tražeći rješenja i kreirajući pretpostavke za pružanje pomoći, utvrdila Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu i proslijedila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje u hitnoj proceduri.

Vlada nije mogla pretpostaviti ovu sporost u konstituisanju Skupštine i nemogućnosti usvajanja predloženih Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu, te još jednom napomenuo da Vlada Tuzlanskog kantona objektivno nema nikakve mogućnosti da utiče na ubrzanje tog procesa.

Također, u svom dopisu premijer Umihanić podcrtava da će Vlada Tuzlanskog kantona u svakom slučaju brzo i efikasno djelovati u skladu sa donesenim propisima i odlukama Skupštine Tuzlanskog kantona, ali da na brzinu njihovog donošenja od strane Skupštine nikako ne može uticati.

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara