PPU „Abakus“ Zenica: Konkurs za prijem odgajatelja-pripravnika

Spread the love
Menprom

Na osnovu člana 34. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službeni novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 26/16), Privatna predškolska ustanova i ustanova za boravak djece školskog uzrasta „Abakus“  Zenica raspisuje

Reha Centar

J A V N I  K O N K U R S

za prijem pripravnika po osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. Odgajatelj/ica – pripravnik/ca – osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – više izvršilaca.

 Osnovni uslovi koje bi kandidati trebali ispunjavati:

 • Završen odgovarajući fakultet i stečeno zvanje: profesor/ica predškolskog odgoja i obrazovanja,
 • Bez položenog stručnog ispita.

Opis poslova:

Pripravnik/ volonter će obavljati stručne poslove uz vođstvo mentora u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita.

Znanja, vještine i osobine koje se očekuju od kandidata:

 • usvojenost teorijskog znanja u skladu sa nastavnim planom i programom završenog fakulteta,
 • svjesnost o potrebi usvajanja praktičnog znanja i spremnost na učenje od iskusnijih kolega,
 • orjentiranost za timski rad, ali  i spremnost za samostalno obavljanje jednostavnijih zadataka,
 • samoinicijativnost, samokritičnost i samosvjesnost,
 • ljubaznost i susretljivost.

Nudimo:

 • pozitivno radno okruženje,
 • angažman mentora u cilju osposobljavanja za samostalan rad,
 • plaćen topli obrok,
 • osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju,
 • mogućnost zasnivanja radnog odnosa nakon završavanja pripravničkog rada,
 • rad sa mladim, ambicioznim i kreativnim članovima tima.

ZAINTERESIRANI?
Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju osnovne uvjete mogu se do 12.10.2017. godine prijaviti na ovaj Konkurs slanjem molbe i CV-ja na e-mail: info@abakus.ba ili slanjem molbe i CV-ja u zatvorenoj adresiranoj koverti putem pošte na adresu:

 PPU „Abakus“ Zenica

Fra Ljube Hrgića 12

72 000 Zenica

PRIJAVA NA KONKURS

ZA PRIPRAVNIKE

Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju, kada će donijeti originalne dokumente o obrazovanju na uvid. Kandidati koji budu izabrani do početka rada bit će dužni dostaviti ovjerenu dokumentaciju.

aktuelno.ba /  PPU „Abakus“ Zenica

 

 

 

 

Komentari

Komentara