Poziv za učešće u Javnoj raspravi o prijevozu putnika, te napuštenim stanovima u Tuzli

Menprom

Poštovani, na web stranici Grada Tuzla nalazi se nacrt Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu i kupovinu napuštenih stanova, privatiziranih preduzeća koji su stavljeni na raspolaganje Gradu Tuzla, kao i napuštenih stanova u vlasništvu Grada Tuzla.

Reha Centar

Javna rasprava odvijat će se neposredno organizovanjem javne rasprave koja će se održati  dana 19.11.2015.godine u 11,00 sati u maloj sali na prizemlju zgrade Gradske uprave, ulica ZAVNOBiH-a broj 11.
Učešće u Javnoj raspravi možete uzeti i dostavljanjem pisanih primjedbi,sugestija i prijedloga u vezi sa ovom Odlukom,a koje možete dostaviti do PETKA, 27.11.2015.godine na slijedeću adresu:

Služba za boračko invalidsku zaštitu,stambene poslove i povratak,ulica Aleja Alije Izetbegovića broj 4, Tuzla.

 Na osnovu i u skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla, broj 01-05-4669-2015/5, od 28.10.2015. godine, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica objavljuje: Poziv za učešće u Javnoj raspravi o utvrđivanju načina organizovanja javnog prijevoza putnika na području grada Tuzle.

U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla, broj 01-05-4669-2015/5, od 28.10.2015. godine, kojim se nacrt Odluke o utvrđivanju načina organizovanja javnog prijevoza putnika na području grada Tuzle upućuje na javnu raspravu, koja će trajati 30 (trideset) dana, pozivaju se sva fizička i pravna lica, kao i drugi zainteresovani subjekti na području grada Tuzle, da u roku utvrđenom pomenutim zaključkom Gradskog vijeća Tuzla, odnosno najkasnije do 26.11.2015. godine, Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, putem pisarnice Grada Tuzle, administrativna zgrada Grada Tuzle, ulica ZAVNOBiH-a br. 11, dostave uz obrazloženje prijedloge izmjena i/ili dopuna Odluke o utvrđivanju načina organizovanja javnog prijevoza putnika na području grada Tuzle, koja je sastavni dio ovog poziva, i nalazi se u prilogu istog.     

aktuelno.ba

Komentari

Komentara