Povelja Kulina bana bit će privremeno vraćena u Bosnu i Hercegovinu!

Spread the love
Menprom

Povelja Kulina bana, najstarijeg državnog dokumenta Bosne i Hercegovine, biće ustupljena na privremeno korištenje našoj zemlji.

Reha Centar

Ruska Federacija ustupit će BiH ovaj izuzetno vrijedan historijski dokument na privremeno korištenje, saopćio je sinoć u Mostaru direktor manifestacije “Večernjakon pečat” Jozo Pavković.

Predstavnik Ambasade Ruske Federacije u BiH Aleksej Semenihin uručio je Pavkoviću ovjerenu kopiju Povelje, kao prethodnicu dostavljanja originalnog dokumenta na privremeno korištenje.

Povelja bana Kulina je najstariji dosad pronađeni čuvani bosanski državni dokument i jedan od najznačajnijih dokumenata bosanskohercegovačke historije. Napisana je 29. avgusta 1189. godine bosančicom. Zaslužuje pažnju ne samo kod historičara, već i kod jezikoslovaca.

Tadašnji bosanski vladar ban Kulin, koji ju je napisao dubrovačkom knezu Krvašu, Poveljom je regulirao trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika, dajući dubrovačkim trgovcima slobodu trgovanja u Bosni bez ikakvih nadoknada. To je prvi diplomatski dokument koji je izdao jedan bosanski vladar, vladaru druge države.

TEKST POVELJE

U ime oca i sina i svetog duha. Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ.

Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli.

Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje.

Ja Radoje banov pisar pisah ovu knjigu banove povelje od rođenja Kristova tisuću i sto i osamdeset i devet ljeta, mjeseca augusta i dvadeset i deveti dan, (na dan) odrubljenja glave Ivana Krstitelja.

BHRT – aktuelno.ba

Komentari

Komentara