Povećanje broja zaposlenih na TK u posljednjih nekoliko mjeseci

Menprom

U periodu mart-august 2014. godine, mandatnom periodu trenutnog saziva Vlade Tuzlanskog kantona,  došlo je do povećanja broja zaposlenih za 150, što nije zabilježeno ukoliko se posmatra isti period u godinama 2010.-2013, pokazala je analiza stanja zaposlenih i nezaposlenih lica na području Tuzlanskog kantona, izvršena na osnovu podataka Federalnog zavoda za zapošljavanje i Federalnog zavoda za statistiku. Analizirajući isti period 2010.-2014. godina, uočava se  „smirivanje“ tendencije rasta broja nezaposlenih lica u mandatnom periodu trenutnog saziva Vlade Tuzlanskog kantona, započetog u martu 2014. godine, za 863 nezaposlena što je višestruko manje u odnosu na isti period prethodnih godina

Reha Centar

Navedenom je zasigurno doprinijeo fokus Vlade Tuzlanskog kantona usmjeren na doprinos oporavku privrede Tuzlanskog kantona, očuvanje postojećih i stvaranju novih radnih mjesta. Efekti sprovedenih aktivnosti bi bili značajniji da se u toku mandatnog perioda u nekoliko navrata nisu dogodile prirodne nepogode, što je značajno vrijeme i trud usmjerilo ka sanaciji posljedica uzrokovanih štetama od poplava i klizišta. Bez obzira na navedeno interes domaćih i stranih investitora za ulaganja na području Tuzlanskog kantona postoji. Tako će, naprimjer, tri investicije na području općine Kladanj u skorije vrijeme omogućiti zapošljavanje oko 150 osoba.

Fokusiranjem na poticaj razvoju privrede Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je u mandatnom periodu od marta 2014. godine, direktno ili indirektno doprinijela novom zapošljavanju, te kreiranju preduslova i ambijenta za dugoročno stvaranje novih radnih mjesta. Detaljnije informacije  o kretanju broja zaposlenih i nezaposlenih osoba na području Tuzlanskog kantona u periodu 2010.-2014. godina, te sprovedenim aktivnostima Vlade kojima je ostvaren doprinos novom zapošljavanju mogu se naći u dokumentu pod nazivom „Informacija o zaposlenosti i nezaposlenosti na području Tuzlanskog kantona u periodu mart-august 2014. godine“ kojeg možete preuzeti ovdje.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara