Potvrđena optužnica protiv Munevera Novalića i Mirsada Novalića iz Gradačca

Spread the love
Rental Travel

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv   Munevera Novalića (64) i Mirsada Novalića (60) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da su u periodu od 2013. do kraja 2018. godine, obavljajući funkciju direktora, te prvi kao  suvlasnik i drugi kao  većinski vlasnik u Industriji modne konfekcije „Kula“ Gradačac,  počinili produženo krivično djelo porezna utaja, čime su u navedenoj firmi izbjegli plaćanje doprinosa i poreza na dohodak u iznosu od oko  8 miliona KM.

Reha Centar

Muneveru Novaliću se optužnicom na teret stavlja da je počinio pomenuto krivično djelo za period od 2013. do kraja 2014. godine, dok se Mirsadu Novaliću na teret stavlja ovo krivično djelo za period od kraja 2014. do kraja 2018. godine.

Oni su optuženi da su, svjesni da izbjegavaju plaćanje doprinosa i  poreza na dohodak u FBiH, davali lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa takvih obaveza.

Znajući da za zaposlenike u tekstilnoj industriji postoji izuzetak koji se ogleda u pogodnosti da se doprinosi i porez obračunavaju i plaćaju na umanjenu osnovicu ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi, odnosno da se zaposlenicima isplaćuje najniža plata, te su s namjerom da izbjegnu plaćanje propisanih doprinosa i poreza nalagali odgovornim osobama u firmi da se neto plata umanji za iznos koji će se isplatiti kroz neoporezive naknade. Dakle, u cilju da neto plata bude u okviru one plate koja omogućava  obračun i plaćanje  doprinosa i poreza na dohodak na umanjenu osnovicu, nalagali su odgovornim licima u firmi da tako i postupaju, te su neto plate zaposlenika prikazivane  u manjim iznosima od zarađenih a  doprinosi i porez na dohodak su uplaćeni u znatno manjim iznosima od propisanih.

U pomenutom periodu se Muneveru Novaliću stavlja na teret da je ovakvim postupanjem za firmu  „Kula“ Gradačac izbjegao plaćanje doprinosa i poreza u iznosu od  oko 2,6 miliona KM, a Mirsadu Novaliću u iznosu od oko 5,6 miliona KM, saopšeno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Komentari

Komentara