Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine posjetila Tuzlanski kanton

Spread the love
Rental Travel

U okviru današnje posjete Tuzlanskom kantonu potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović je posjetila Vladu Tuzlanskog kantona i razgovarala sa delegacijom koju je predvodio premijer Bego Gutić.

Reha Centar

Tokom sastanka premijer Gutić je potpredsjednicu Mahmutbegović informisao o dosadašnjim aktivnostima Vlade Tuzlanskog kantona, ciljevima koji su do sada već ostvareni, onome što Vladi predstoji u narednom periodu, te istaknuo poteškoće s kojim se Vlada susreće u svom radu.

„Finansijska konsolidacija Kantona i stabilizacija Budžeta je rezultat na koji smo ponosni, jer je Tuzlanski kanton po prvi puta u proteklih 10 godina sa tekućim suficitom okončao proteklu godinu. Posebno smo ponosni na rješavanje brojnih problema u privrednim društvima Aida, TTU, Dita, Tuzlakvarc, a tu su i druge pozitivne priče iz Tuzlanskog kantona kao što su Aerodrom, Univerzitetski klinički centar, i druga javna preduzeća i ustanove koje bilježe pozitivne trendove u svom poslovanju“ rekao je premijer Gutić, podcrtao brojne evidentne pokazatelje progresa u Tuzlanskom kantonu kao što su porast prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit, te ukazao i na neravnopravan tretman koji Tuzlanski kanton ima u odnosu na neke druge kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine: „Na području našeg kantona proizvodi se oko 33% poljoprivredne proizvodnje u Federaciji, oko 11.000 obrta je registrovano u Tuzlanskom kantonu što je oko ¼ od ukupnog broja obrta u Federaciji, a izdvajanja nepovratnih sredstava i poticaja u ovim oblastima sa nivoa FBiH u ovim oblastima se kreću do 10%“.

Također, premijer Gutić je zatražio angažman i podršku potpredsjednice Mahmutbegović i po pitanju izmjene zakona o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza i ino dugu, zaduživanju i garancijama, koji također generišu štetu za Tuzlanski kanton.

Potpredsjednica Mahmutbegović je pohvalila rad i rezultate Vlade Tuzlanskog kantona u proteklom periodu ističući da oni još više dobivaju na značaju ako se uzme u obzir polazna točka gdje je ovaj kanton bio početkom 2015. godine.

„Svakodnevni protesti, problemi u privrednim društvima, ogroman budžetski deficit, te negativno poslovanje javnih ustanova i preduzeća je ono s čime se Vlada susrela na početku svog mandata, tako da današnje stanje i ostvareni rezultati mogu biti primjer svim drugim kantonima kako se i koliko može postići“ rekla je potpredsjednica Mahmutbegović i obećala svoju pomoć pozitivnim projektima i inicijativama koje dolaze iz našeg kantona.

„U budućnosti nam preostaje da radimo na jačanju Univerziteta, na kojem sam primijetila značajne pozitivne pomake, izgradnju Kampusa, da pružimo dodatnu podršku UKC-u Tuzla koji bilježi impozantne rezultate, te da povećamo kvalitet putne infrastrukture i saobraćajne povezanosti Tuzle sa drugim krajevima BiH“ zaključila je potpredsjednica Mahmutbegović.

Osim premijera današnjem sastanku prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Zoran Jovanović.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

Komentari

Komentara