Potpisani ugovori za finansiranje/sufininsiranje manifestacija iz oblasti kulture i drugih društvenih djelatnosti

Rental Travel

učer 4.5.2023. godine obavljeno je potpisivanje Ugovora sa aplikantima kojima su odobrena finansijska sredstva po javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz kulture. Sredstva na poziciji Grantovi za kulturne manifestacije u iznosu od 110.000,00 KM odobrena su za finansiranje/sufinansiranje 61 manifestacije iz kulture i drugih društvenih djelatnosti.

Reha Centar

aktuelno.ba/ Grad Tuzla/ RTV7

Komentari

Komentara